Oslobođenje o rudniku litijuma Rio Tinto: Zagađenje, trovanje Drine, poplave, uništene njive, voćnjaci, vodotokovi… Beograd će biti pogođen!

Oslobođenje o rudniku litijuma Rio Tinto: Zagađenje, trovanje Drine, poplave, uništene njive, voćnjaci, vodotokovi… Beograd će biti pogođen! 

Povodom projekta rudnika litijuma u Jadru građani Srbije ostali su uskraćeni za pet ključnih informacija, navodi se u saopštenju pokreta “Oslobođenje”.

Oslobođenje o rudniku litijuma Rio Tinto: Zagađenje, trovanje Drine, poplave, uništene njive, voćnjaci, vodotokovi... Beograd će biti pogođen!
Logo

Saopštenje pokreta, koje potpisuje prof dr Duško Kuzović, prenosimo u celosti:

1. Neposredno pogođena površina zahvata 300 kvadratnih kilometara
Postrojenje za eksploataciju litijuma će direktno pogoditi površinu od 300 kvadratnih kilometara, odnosno 28 sela sa područja Loznice i Krupnja, u kojima živi više od 30 hiljada ljudi! Građani Srbije koji žive u toj zoni dobiće ekstremno zagađenje jalovinom, bukom, uništene njive i voćnjake, vodotokove i podzemne vode, domove prekrivene prašinom iz rudnika.

2. Čuvanje opasne materije: pola milijarde tona otrovnog otpada
Na jalovišta će dnevno biti deponovano preko 2000 metara kubnih jalovine! Nemoguća je odbrana zemljišta i podzemnih voda od tolike količine otpada. Spiranje vetrom i kišom samo će pogoršati ekološku katastrofu, koja će nam ostati decenijama nakon zatvaranja rudnika.

3. Trovanje Drine
Predviđeno je da se iz Drine svakodnevno uzima 1000 kubnih metara, a vraća 1500 kubnih metara vode. Šta sačinjava razliku od 500 kubika? Čak i da je ta materija koja se vraća čista, ona će visoko ugroziti vodotok. A znamo da neće biti čista, već da će sadržati i elemente kao što su arsen, živa, olovo i kiseline iz rude. Doći će do uništenja celokupnog živog sveta u Jadru, Drini a možda i Savi.

4. Poplave kao rizik za širenje toksina
Lokacija predviđena za jalovište je bila pogođena poplavama 2014. godine. Kako će se sprečiti novo plavljenje jalovišta u godinama koje dolaze? Kako će se sprečiti spiranje otrovnih materija u Jadar, Drinu, Savu i Dunav? Moguća je kontaminacija vode i zemljišta na područjima nekoliko susednih država (BiH, Hrvatska).

5. I Beograd će biti pogođen!
Pored spiranja jalovine poplavom, flotacija u rudniku će preko otpadnih voda koje se izlivaju u tok Drine, ili podzemnim vodama vremenom preneti toksine u Savu, iz koje se pijaćom vodom snabdevaju Semberija, Srem, Šabac, Obrenovac, i Beograd – više od 3 miliona ljudi!

Izvesna šteta od ovog projekta će višestruko nadmašiti bilo kakvu korist koju Srbija može da ima. Uništena životna sredina, zatrovane reke i oranice, opustela sela i deponija jalovine decenijama na brizi građana Srbije – da li je to dobra pogodba za nekoliko procenata rudne rente koju će Srbija dobiti? Pokret Oslobođenje zahteva Moratorijum na ovaj projekat! Takođe, pokret Oslobođenje podržavaće buduće akcije udruženja “Zaštitimo Jadar i Rađevinu”.

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar