English for politics with Natasha # Vocabulary Girl No 4: Da li ste znali da…? 

Izvor:
Politički.rs, Foto: Wikipedia, Pixabay

English for politics with Natasha # Vocabulary Girl No 4 Da li ste znali da…? 

English for politics, business and law

Da li ste znali da su levers of power poluge moći? (levers se čita sa dugim / i:/) a political ploys su politički trikovi?

Zanimljivo je da je često u upotrebi glagol to kow tow – (pozajmljenica iz kineskog jezika) pokazati katkad preteranu poniznost ili poštovanje drugoj strani , podilaziti drugoj strani naročito u biznisu i politici

Kada je nešto ‘datost’ ili ‘je tako dato’ kažemo ‘it is a given‘.

Da li ste znali to risk life and limb  znači rizikovati život , rizikovati sve, life – život; limbs – udovi, ruke i noge ?Slično je kao to risk one’s life ali je to risk life and limb ‘slikovitije’.

Verujem da znate da je White House Bela Kuća u Vašingtonu a White Hall ulica nadomak Downing Street-a u City of Westminster gde je British Parliament, Number 10 tj No 10 je metafora za rezidenciju i dom britanskog premijera jer se nalazi u Downing Street 10 u Londonu a  Holy Rood tj the Palace of Holyroodhouse  je  oficijelni dom britanske kraljice u Škotskoj (uzgred holy znači sveto a rood je hrišćanski krst). Škotska ima svog zasebnog ‘premijera’ koji se zove First Minister.

Znate li da su skraćenice abbreviations a akronimi su acronyms? Abbreviations su obične skraćenice etc, mph…ali  acronyms su skraćenice koje su dobile ‘status reči’ a nastale su od početnih slova reči koje su dale termin : na primer poznate institucije ( UN, UNICEF, NATO, IMF,  NASA, EU, GDP, …..) koje su prepoznatljive i bez punog naziva.

PM Prime minister je britanski premijer a MP je Member of Parliament član parlamenta a  MEP Member of European Parliament – član evropskog Parlamenta

Korisne su dve kolokacije:  incendiary speech je zapaljivi govor koji raspiruje mržnju medju narodom a inflammatory language je zapaljivi rečnik, vokabular …oba su slična s tim da su  kolokacije tog tipa takve da svaka imenica  traži svoj pridev i retko se mogu arbitrarno zameniti drugim.

Da li znate da postoji glagol to balkanize – učiniti/izdejstvovati da se raspadne region, država ili grupa na međusobno neprijateljske delove, države itd i imenica balkanization  a termini su  nastali  nakon i po uzoru na raspad SFRJ?

English for politics with Natasha

Business English with Natasha

Legal English with Natasha

kursevi u mikrogrupama i/ili individualni časovi

nivoi B 1 B 2 C 1 C 2

face to face, in company or online

Skype Zoom Moodle

business.english.with.natasha@gmail.com

legal.english.with.natasha@gmail.com

english.for.politics.with.natasha@gmail.com

English for politics with Natasha – Vocabulary Girl

English for politics with Natasha – Vocabulary Girl (2)

English for politics with Natasha: Deset zbunjujućih američkih političkih izraza

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar