English for politics with Natasha: Deset zbunjujućih američkih političkih izraza

Izvor:
Politički.rs, Foto: Pixabay

English for politics with Natasha

Vocabulary Girl

U jeku političkih događanja svuda oko nas globalno ali i na engleskom govornom području,  evo nekoliko živopisnih izraza iz američkog političkog žargona, koji vam se možda učine zanimljivima.

floor leader – ‘vođa flora’ – član zakonodavnog tela koji kao ‘unajmljeni operativac’ organizuje raznorazne ‘aktivnosti’ svoje partije. ( the floor znači pod naravno ali  je i izraz koji ovde znači fizička ili metaforična platforma, teren a takodje je i izraz  koji se koristi i za onaj prednji prostrani deo Njujorške  berze, gde stalno užurbano hodaju berzanski dileri i  objavljaju milionske berzanske transakcije . Zajedničko im je da u oba slučaja the floor je obavljanje ‘poslova’ na terenu od strane operativaca po direktivi ‘nalogodavaca’ )

 

Foggy Bottom – maglovito dno  je podsmešljivi izraz za deo grada Vašingtona (Washington DC, USA) gde je i  Stejt Dipartment… taj deo grada je maglovit, močvaran, leži nisko geografski i često je prepun industrijskog dima.

to jawbone – pokušati nekoga ubediti ili primeniti pritisak na nekoga jer je taj neko na visokoj poziciji ili državnoj funkciji ‘pa im se može’ (a jaw je vilica, a a jawbone je vilična kost na glavi čoveka , pa je ovde aluzija na nasilnički pokret, često korišćen od mafije i zločinačkih bandi hvatanjem žrtve čvrsto  za vilicu) .

 

logrolling -‘ kotrljanje balvana’: praksa da političari donose nedemokratske  sporazume tj. da se nedemokratski dogovaraju između sebetj metaforički rečeno ‘kotrljaju balvane zajedno’) uključujući uzajamne usluge, trgovanje glasovima itd.

to pocketveto, the pocketveto  – v. držati veto u džepu, veto u džepu n., džepni veto n.,  tj.  postupak predsednika koji drži zakon nepotpisan tj. izbegne da potpiše zakon koji je doneo Kongres deset dana od zasedanja a stoga uzrokuje da ovaj ‘zamre’ tj prestane da važi

pork barrel Ili pork barrel project – projekat ‘svinjsko bure’ , projekti ‘svinjska burad’ – zakon ili projekat koji zahteva značajnu državnu potrošnju na nekoj  lokaciji, koji ide u korist izbornih jedinica zakonodavca.

 

purple state – ljubičasta država SAD – država u SAD koja nema jasnu tradiciju podržavanja bilo Republikanske stranke (a  red state – država koja podržava ‘crvene ‘) bilo Demokratske stranke (a blue state – država koja podržava ‘plave’  )

snollygoster– derogativan izraz za političara koji više brine za ličnu korist nego da služi narodu ( prim.prev. mufljuz, prevarant)

the third house – treća kuća – politički grupa za lobiranje ( a lobby) za specijalni interes, pored Senata i Kongresa koji se smatraju za “prve dve kuće”

 

a ward heeler – osoba operativac , zaposlena u partiji koja prati glasanje na terenu i vrši zadatke za političkog šefa svoje partije Ovaj izraz je često pežorativan  (a  ward je odeljenje, odsek ; a  heel je peta ili štikla , heeler je onaj koji ‘udara djonovima cokula’ kao u vojsci kada primi k znanju naređenje)

prevedeno i adaptirano sa dodatnim objašnjenjima na osnovu članka  autora i urednika Iana Bruksa (  Ian Brookes) www.CollinsDictionary.com

@all rights reserved

 

English for politics with Natasha

Business English with Natasha

Legal English with Natasha

kursevi u mikrogrupama i/ili individualni časovi

nivoi B 2 C 1 C 2

face to face, in company ili online

Skype Zoom Moodle

business.english.with.natasha@gmail.com

legal.english.with.natasha@gmail.com

english.for.politics.with.natasha@gmail.com

English for politics with Natasha – Vocabulary Girl

English for politics with Natasha – Vocabulary Girl (2)

POSLEDNJE OBJAVLJENO

 

Ostavite komentar