English for politics with Natasha – Vocabulary Girl

Izvor:
Politički.rs, Foto: Pixabay

Da li ste znali da je intelligence inteligencija kao pamet, a znači i obaveštajna služba , a intelligentsia znači intelektualna elita (države i šire) naročito sa političkom moći . Intelligentsia se upravo ovako piše , što je neobično za englesko standardno pisanje. Čita se *-/ˈin̪t̪e̞lːige̞nts̠iɑ/ sa naglaskom na pretposlednjem slogu. Reč potiče iz doba Komunizma u Rusiji a koristi i dalje ovako u engleskom jeziku u datom kontekstu.

Da li ste znali da to block znači blokirati , a block,  blockade je blokada, ali a bloc je vojno politički savez poput NATO i piše se samo sa slovom c bez k?

Da li ste znali da je apparatus aparat ili skup aparata ili mehanizam da se nešto obavi? Obično se koristi u političko ekonomskom značenju  a an apartchik znači istorijski član komunističke partije a danas  sitan , nebitan član državnog ili političkog života koji se koristi samo zbog političkih poena i sprovodjenja svoje političke volje ? Obično je derogativan izraz….

Da li ste znali da je military might – vojna moć a great powers = velike sile?

Da li ste znali da na engleskom ongoing znači tekući ( trenutno traje ), forthcoming znači predstojeći, pending takodje znači da tek treba da se desi tj samo što nije na primer pending court decisions sudske odluke koje treba uskoro da se donesu ( metaforično govoreći # vise u vazduhu ) , a imminent znači neumitni, neizbežni, preti da se desi na primer an imminent collision – sudar koji preti da se desi, te teško da se može izbeći?

Da li ste znali da to capitulate znači kapitulirati a to decapitate ili to behead – odseći, odrubiti glavu nekome , bilo fizički bilo apstraktno , metaforički? Doduše to recapitulate – znači rekapitulirati ili obnavljati gradivo ( poglavlje po poglavlje, što u korenu reči i dalje ima reč ‘ glava’ tj poglavlje )

Da li ste znali da to employ znači zaposliti, to apply znači primeniti a to deploy znači rasporediti vojne snage po frontu ili nekim vojnim pozicijama ?

Da li ste znali da Martial Arts znače borilačke veštine ali pak Martial Law znači Vojni sud (Preki sud)  tj zakoni i zakonodavstvo u doba rata ili vanrednog stanja , privremena vladavina vojnih vlasti ? ( Ima veze sa  Marsom, bogom ratovanja)

Da li ste znali da rational je pridev koji znači razuman, racionalan a the rationale , reč  koja ima ovo slovo -e na kraju znači skup razloga iza neke odluke ? Recimo : That was a very rational thing to do vs What is the rationale behind it ?

Da li ste znali da je a knee jerk reaction – ishitrena reakcija, reakcija ‘trzaj kolena’ ( kao ono kod neurologa , neuropsihijatra kada nas lekar lupne medicinskim čekićem po kolenu)

Da li ste znali da to be in a legal limbo znači …biti u zakonskoj neizvesnosti *ni tamo ni ‘vamo*jer nema zakona na neku temu ili neka pravnog instituta koji se bavi nekom temom ili neki deo zakonodavstva ne funkcioniše u zemlji ili šire?

Da li ste znali da a pipeline znače cevi, cevovod, gasovod itd a  to be in the pipeline znači kada je neki zakon ušao u zakonsku proceduru?

@all rights reserved

English for politics with Natasha

Business English with Natasha

Legal English with Natasha

kursevi u mikrogrupama i/ili individualni časovi

nivoi B 2 C 1 C 2

face to face, in company ili online

Skype Zoom Moodle

business.english.with.natasha@gmail.com

legal.english.with.natasha@gmail.com

english.for.politics.with.natasha@gmail.com

Ostavite komentar