Dok dečaku od 8 godina “majka” preti popravnim domom, ludnicom i ubistvom, SNS vrši političke pritiske i korupciju u pravosuđu i sistemu socijalne zaštite

Izvor:
Politički.rs

Zbog mogućeg ometanja istrage pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, imena aktera su izostavljena

Besramno učešće SNS-botova u političkim pritiscima i korupciji u pravosuđu i sistemu socijalne zaštite:

B. D. (RUKOVODILAC zavoda za socijalnu zaštitu), PROFESORKA (rukovodilac GONGO 1), O. V. (GONGO 2), S. D. i SOCIJALKA (obe iz Centra za socijalni rad), tužilaštvo

Nastavljamo seriju tekstova o korupciju i političkim pritiscima na pravosuđe i sistem socijalne zašite, sa fotografisanom prepiskom između aktera jedne velike i medijski veoma prisutne afere, u kojoj “Profesorka”, u medijima poznata kao „majka iz pakla“, kontinuirano fizički povređuje svoju decu, ali zbog finansiranja funkcionera i pristalica SNS-a u socijalnoj zaštiti i pravosuđu putem potkradanja međunarodnih fondova i budžeta Republike Srbije, dobija odluke koje zaželi.

Prepisku su fotografisale “Profesorkine” ćerke na njenom telefonu i drugim elektronskim uređajima.

Profesorka inače vodi jedan NVO blizak beogradskom fakultetu i potkrada novac sa međunarodnih projekata i iz budžeta Republike Srbije, tako što na projekte koje dobije taj NVO fiktivno uključuje potpuno nekompetentne ljude iz institucija socijalne zaštite i pravosuđa (direktno ili stavljajući njihove najbliže rođake na navedene projekte), a od kojih za uzvrat traži razne usluge.

Neki od ljudi na međunarodnim projektima ne znaju ni reč bilo kog jezika osim srpskog, srpskim takođe upadljivo slabo vladaju, a po sopstvenom priznanju nikada nisu napustili zemlju i nikada nisu imali pasoš.

Za to vreme jedan dečak od sada 8 godina ozbiljno strada, jer nije uspeo da pre dve godine sa sestrama koje su skoro odrasle devojke pobegne iz stana majke kod svoga oca, pa ja izložen teškim oblicima fizičkog i psihološkog zlostavljanja od nje. Psihološko zlostavljanje uključuje redovne pretnje da će dečak biti ili poslat u popravni dom, doživotno zatvoren u „ludnicu“ i da će ga majka ubiti, a o čemu postoje i tonski snimci (iz poštovanja prema svim majkama ovoga sveta, imenovanu osobu nikada nećemo nazvati  „majkom“, već jednostavno “Profesorkom”).

Na slikama 1 i 2 vidite kako se Profesorka dogovara sa tadašnjim direktorom zavoda za socijalnu zaštitu, (Profesorka ga zove “B….”), kako da pomogne da korumpirana službenica ozloglašenog Centra za socijalni rad S. D., ne snosi posledice za postupanje po ugovorenoj koruptivnoj shemi. S. D. je tada bila „voditelj slučaja“ Profesorke u Centru za socijalni rad, i to u brakorazvodnom procesu i procesu poveravanja dece. U koruptivnoj shemi ključnu ulogu još igraju sudija jednog osnovnog suda u Beogradu Lj., zamenica predsednika vrlo važnog suda u Beogradu Z. Đ., predsednik vrlo važnog suda u Beogradu D., Profesorka, i njena advokatica M.

Kao što se može videti iz prepiske, B. D. od Profesorke traži ime navedene radnice Centra, kako bi intervenisao kod nadzornih organa u njenu korist, i time podržao korupciju u koju je S. D. uključena. Profesorka mu prosleđuje ime S. D.

Slika 3

Slika 4

Ove slike su isečci iz prepiske Profesorka – S. D.. U njoj se vide nezakoniti, koruptivni dogovori ova dva lica. Koruptivnu prepisku možete veoma jasno videti na slici na kojoj se nalazi tekst u kome Profesorka pita S. D. kako da je „ne oda“, s obzirom da za novac zastupa njene interese u brakorazvodnoj parnici, ali se zbog jedne greške u pružanju koruptivnih usluga našla u problemu (zbog čega je B. D. štiti političkim pritskom na nadzorna tela, na nagovor Profesorke i O. V., o čijem dogovoru svedoče fotografije 5-7).

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Na slikama 5-7 vidite da Profesorka nije dovoljno bliska sa političkim funkcionerom B. D., tako da se savetuje kako da mu pristupi, i to sa imenovanom O. V. direkotrkom jedne GONGO organizacije. GONGO organizacije (Governmental Non-Governmental Organisation – „Vladina nevladina organizacija“) pod maskom tobože nezavisnog NVO-a rade za SNS. Prema tome, O. V. bavi se istim poslom u korist SNS-a kao i Profesorka, s tim što nije poznato da li kao i ona  potkrada međunarodne fondove i budžet Republike Srbije, na račun građana ove zemlje kojima taj novac pripada.

Njihovu prepisku, kao što se može videti u fotografisanom tekstu, odlikuje izrazita “poslovna” bliskost, a možda i više od toga.

Slika 8

Ove fotografije su nastale godinu-dve posle prethodnih fotografija, ali koruptivna shema je ostala ista. Prepisku sada vode Profesorka i novi „voditelj slučaja“ B., zvana Socijalka, poznata po tome što su mediji nedavno izveštavali o njenom uslovljavanju pisanja povoljnog izveštaja za jednog oca i njegovim plaćanjem 10.000 evra Socijalki i njenoj pajtašici i koleginici iz Centra O. (obratite pažnju da je uigrana organizovana kriminalna grupa uvek ista, uključujući sudiju Lj.)

U ovoj prepisci vidite da Profesorka ima Socijalkin i službeni i privatni mobilni telefon (privatni obeležava slovom “P”) i da se sa njom dogovara da zajedno idu u tužilaštvo i tamo obave nešto.

Šta bi stranka u postupka sa voditeljkom njenog slučaja išla da radi u tužilaštvu, ako ne da se dogovori sa nekim u tužilaštvu kako da učestvuje u koruptivnoj shemi?

Naime, Profesorka i Socijalka jedino su povezane preko korupcije, a u tužilaštvu Socijalka nema šta da svedoči, niti se u tužilaštvo ide da bi se popila kafa i rezmenio novac između njih dve.

Druga je naravno priča da li je dogovor o zajedničkom odlasku u tužilaštvo napravljen radi razmene novca sa nekim u tužilaštvu ili ponude nekom iz te institucije da bude, po uhodanoj shemi, fiktivno stavljen na projekat Profesorkine NVO.

 

Građanska inicijativa za lustraciju

GG “Smrtna kazna za spas Srbije”

GG „Vratite nam sudstvo“

Studentski savez Beograda

 

Ostavite komentar