Pašalić uputio inicijativu za izmenu propisa iz oblasti obrazovanja: Kontrolisati i privredne subjekte koji vrše delatnosti obrazovanja

Pašalić uputio inicijativu za izmenu propisa iz oblasti obrazovanja: Kontrolisati i privredne subjekte koji vrše delatnosti obrazovanja

ZAKONSKA KONTROLA PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE OBRAZOVANJEM I VASPITANJEM MLADIH

Zaštitnik građana je, po sopstvenoj inicijativi, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputio inicijativu za izmenu važećih propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja koja predviđa da nadležnost prosvetne inspekcije i pedagoškog nadzora, pored javnih i privatnih ustanova, bude proširena i na privredne subjekte koji vrše delatnost obrazovanja.

„Odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u vezi sa procedurom kod osnivanja ustanova, zatim odredbe o bezbednosti dece, pravilima ponašanja i zabranama diskriminacije i zlostavljanja, povrede časti i ugleda, koje se primenjuju u ustanovama, treba da se primenjuju i na privredne subjekte koji obavljaju delatnost obrazovanja koje nije obuhvaćeno ovim zakonom“, naveo je Zaštitnik građana Zoran Pašalić u svom saopštenju.

Zaštitnik građana predlaže da važeći propisi koji se odnose na proces obrazovanja i vaspitanja ubuduće obuhvataju sve subjekte koji u njemu učestvuju, uključujući i grupe privrednih subjekata koji sprovode obrazovno-vaspitne procese nezavisno od zakonom regulisanog sistema obrazovanja i vaspitanja, i za sada bez nadzora i kontrole pomenutog sistema.

Pašalić ističe da bi predložene izmene propisa trebalo da se odnose na obrazovanje koje privredni subjekti obavljaju kao svoju pretežnu ali i kao sporednu delatnost.

„Neophodno je proširiti nadležnost prosvetne inspekcije i stručno pedagoškog nadzora pored javnih i privatnih ustanova i na privredne subjekte u vršenju delatnosti obrazovanja koje nisu obuhvaćene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u cilju jednake zaštite prava i interesa dece i učenika u obrazovanju“, ponovio je Pašalić.

Zaštitnik građana ističe da proces obrazovanja i vaspitanja, zbog svoje važnosti posebno kada su u pitanju mlade generacije, mora biti na isti način uređen i na istom zakonu zasnovan za sve koji u njemu učestvuju ili su na bilo koje druge načine uključeni.

„Situacija u kojoj cela jedna grupa privrednih subjekata može da sprovodi različite oblike obrazovno-vaspitnog procesa nezavisno od zakonom regulisanog sistema obrazovanja i vaspitanja i bez nadzora i kontrole pomenutog sistema, može da dovede do mnogih neželjenih posledica, kako na kratkoročnom, tako i na dugoročnom planu“, naglasio je Pašalić.

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar