Zaštitnik građana: Dete iz Malog Crnića smešteno kod hranitelja zbog zanemarivanja u porodici

Zaštitnik građana: Dete iz Malog Crnića smešteno kod hranitelja zbog zanemarivanja u porodici

Zaštitnik građana je, u postupku pokrenutom posle saznanja iz medija da je dete iz Malog Crnića uz asistenciju policije i sudije krajem prošle godine izmešteno iz svoje porodice, utvrdio da je dete bilo higijenski, intelektualno i socijalno zapušteno, da su roditelji delimično lišeni roditeljskog prava i da je dete zbog stalnog zanemarivanja smešteno kod hranitelja.

Zaštitnik građana pokrenuo je u novembru 2020. godine postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posle navoda u medijima da je Centar za socijalni rad Malo Crniće zbog siromaštva oduzeo dete od roditelja, navodi se u saopštenju.

Iz dostavljene dokumentacije o nadzoru koji je resorno ministarstvo izvršilo nad radom CSR Malo Crniće utvrđeno je da je CSR roditeljima više puta ukazivao da je dete neuhranjeno i da higijenski uslovi u kući nisu zadovoljavajući, kao i da je zbog takvog stanja intenziviran rad sa porodicom i uveden korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava.

CSR Malo Crniće je zatim, kako je utvrdio Zaštitnik građana, pokrenuo sudski postupak za delimično lišenje roditeljskog prava oba roditelja, te da je u tom postupku CSR Veliko Gradište i Golubac, koji je određen da izvrši procenu, utvrdio da je dete neuhranjeno i higijenski, intelektualno i socijalno zapušteno i predložio delimično lišenje roditeljskog prava, što je i učinjeno sudskom presudom koja je postala pravnosnažna u decembru 2019. godine, kaže se u saopštenju.

S obzirom da nije bilo dobrovoljne predaje deteta, Centar je nastavio praćenje porodice i organizovao terenske posete a pred sudom je pokrenut izvršni postupak pa je u oktobru 2020. godine dete preuzeto od roditelja i smešteno u hraniteljsku porodicu, navodi se u izveštaju dostavljenom Zaštitniku građana.

Pre preuzimanja deteta, kako je utvrdio Zaštitnik građana, stručnjaci CSR su sa izvršnim sudijom i policijskim službenicima iz Malog Crnića dogovorili da će se od izvršenja odustati ako dete bude uznemireno ili bude pružalo otpor, a pošto do toga nije došlo majka je spakovala osnovne stvari, a nakon lekarskog pregleda dete je smešteno u hraniteljsku porodicu, gde se i danas nalazi.

Roditelji su, kako dalje proističe iz dokumentacije ministarstva, pokrenuli sudski postupak za vraćanje roditeljskog prava, a CSR Veliko Gradište i Golubac treba da proceni da li je u odnosu na prethodnu procenu došlo do bitnih promena značajnih za vršenje roditeljskog prava oba roditelja, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

0 0 glasovi
Glasanje za članke

Ostavite komentar

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare