Aleksandra Bulatović: Borovićevo skrivanje diplome i bežanje od dijaloga sa profesorom Fatićem

Izvor:
Politički.rs, Foto: ius.bg.ac.rs, Privatna arhiva, Printscreen YouTube

SRAMNO JE NE ODAZIVATI SE NA POZIVE ZA STRUČNA SUOČENJA

Borivoje Borović da se ne odazova na tri poziva profesora Fatića za javni razgovor o pravu

Jedan bitan deo političke i javne kulture u demokratskim društvima podrazumeva da se javne ličnosti povremeno suočavaju na takozvanim „pravnim dvobojima“, ako se radi o pravnoj tematici, ili na „političkim dvobojima“, kada je reč o pitanjima javne politike ili problematičnim političkim odlukama i postupcima. Takve debate su uobičajene u svim evropskim demokratijama, kao i u anglosaksonskom sistemu političke organizacije, i predstavljaju važan element vrednosne, vaspitane, obrazovne i političke transparentnosti. Kroz ta suočenja se pokazuje da javne ličnosti poznaju svoj posao i svoju struku, da su pošteni i da su spremni otvoreno da odgovaraju na pitanja o svom radu, svojoj imovini, svom javnom delovanju. Pogotovo je to slučaj kada je reč o politički aktivnim licima, koja pri tome donose problematične političke odluke.

Piše dr Aleksandra Bulatović, Foto: Privatna arhiva

Povod za ovo obraćanje su tri poziva koja je profesor Aleksandar Fatić uputio advokatu i političaru Borivoju Boroviću, povodom njegovog naglog izlaska iz predsedništva Narodne stranke, u ključnom trenutku donošenja odluke o izlaženju na izbore protiv Aleksandra Vučića.

U pozivu se navodi da jedan profesor univerziteta poziva jednog političara i advokata, koji je u važnom trenutku napustio predsedništvo jedne opozicione stranke sa obrazloženjem da se „vraća advokaturi“, i to ne prvi put, da javno razgovaraju o pravu i politici, preciznije o osnovnim pravnim pojmovima i pojmovima koji fundiraju politički sistem.

Ovde je reč je o pozivu na „pravni dvoboj“, na koji je, u demokratiji, nečasno i kukavički ne odgovoriti i ne izaći, a potom takvo postupanje stvara i sumnje u kompetentost i integritet onoga koji ga izbegava. Radi se o istoj vrsti ponašanja kakvu primenjuje i Aleksandar Vučić kada uporno izbegava da se suoči sa opozicionim političarima i javnim ličnostima, pojavljujući se samo na sebi lojalnim televizijama, sa istomišljenicima ili sam. Ovakvo postupanje je, samo po sebi, suprotno načelima demokratičnosti i trasnsparentnosti.

Još važniji razlog da se Borović odazove na poziv je u tome što ga profesor Fatić poziva na razgovor o „osnovnim pravnim pojmovima“, što je svojevrstan izazov za stručnost Borivoja Borovića. Profesor Fatić ga takođe poziva da u civilizovanom i argumentovanom razgovoru pokaže šta zna o pravnim i etičkim pojmovima koji zasnivaju advokaturu i pravnu profesiju u celini, što je poziv koji bi svaki iole kompetetnan pravnik morao bez oklevanja da prihvati, da bi javnosti pokazao da zaista jeste pravnik. Na kraju, profesor Fatić poziva Borivoja Borovića i da otkrije svoje pravne kvalifikacije, odnosno svoje diplome, uz podatke o tome koliko je dugo studirao i sa kakvim prosekom ocena je diplomirao. Ovo su normalni zahtevi kakvi se, recimo, traže od ljudi kada se postavljaju na različite funkcije i javno se objavljuju, a svaki advokat bi morao ovakve podatke da stavi na uvid i javnosti i svojim klijentima, na isti način na koji bi jedan lekar morao da pokaže svoje javne isprave i kvalifikacije ukoliko se ispostavi javni zahtev.

Moja poenta ovde je sledeća: mnogo je laži i prevara u Srbiji, mnogo je lažnih stručnjaka koji svoje karijere grade na način koji nemaju nikakve veze sa strukom, a sve sa drugim načinima, koji su nedozvoljeni, i to tako traje decenijama. Upravo zbog te opšte činjenice, važno je da se uvede demokratska praksa, i da mediji podrže tu praksu, da svako, počev od mene, pa preko svakog kolege, pogotovo do političara i advokata-političara, moraju da izađu da pokažu svoje znanje.

Tek tada će se Srbija upristojiti. Sve dok se diplome kriju, od javnih debata bestidno beži, i dok se bogatstva stiču na načine koji nisu transparentni i zasnovani na struci, bilo da se radi o Aleksandru Vučiću, o Siniši Malom, o bilo kome u Srbiji, ili o nekom advokatu i političaru koji se ponaša na politički kontroverzne načine (izlaženje iz više predsedništava stranaka u ključnim trenucima, a poslednji put neposredno nakon što je Vuk Jeremić najavio da sledi „udar duboke države“ na njegovu stranku), u Srbiji će vladati tmina.

Zbog svega navedenog, pridružujem se kolegi Fatiću u pozivu Borivoju Boroviću da izađe na „pravni dvoboj“.

Kao pravnik i kriminolog, pozivam ga da izađe da razgovara i sa mnom i sa profesorom Fatićem o osnovnim pravnim pojmovima.

Da li je potrebno da se Boroviću obrati još deset ili dvadeset regionalnih pravnika?

Dr Aleksandra Bulatović

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar