Dok dečaku od 8 godina “majka” preti popravnim domom, ludnicom i ubistvom, SNS vrši političke pritiske i korupciju u pravosuđu i sistemu socijalne zaštite

Izvor:
Politički.rs

Besramno učešće SNS-botova u političkim pritiscima i korupciji u pravosuđu i sistemu socijalne zaštite:

Božidar Dakić (direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu) , Jelena Žarković (rukovodilac GONGO 1), Olivera Vuković (GONGO 2), Slavica Dragović i Biljana Čiča (obe iz Centra za socijalni rad Novi Beograd), tužilaštvo

Jelena žarković, Olivera Vuković, Božidar Dakić

Nastavljamo seriju tekstova o korupciju i političkim pritiscima na pravosuđe i sistem socijalne zašite, sa fotografisanom prepiskom između aktera jedne velike i medijski veoma prisutne afere, u kojoj Jelena Žarković (UDBA I KAKO SE POSTAJE USPEŠAN BOT: SLUČAJ JELENE ŽARKOVIĆ, u medijima poznata kao „majka iz pakla“, kontinuirano fizički povređuje svoju decu (JAZBINA KRIMINALA, DILETANTIZMA I ZLA: Centar za socijalni rad Novi Beograd), ali zbog finansiranja funkcionera i pristalica SNS-a u socijalnoj zaštiti i pravosuđu putem potkradanja međunarodnih fondova i budžeta Republike Srbije, dobija odluke koje zaželi (“Hijene”, “Zečevi”, “Hulje”, SNS, alkohol i korupcija u Trećem osnovnom sudu? Ko je Dušan Agatonović, predsednik Trećeg osnovnog suda).

Prepisku su fotografisale ćerke Jelene Žarković na njenom telefonu i drugim elektronskim uređajima (Jelena stavite u veliku kovertu par papira i ubacite novac i sve zalepite i tako dajte pripravnici” – PRESRETNUTA KOMUNIKACIJA IZMEĐU KRIMINALNE GRUPE sudija, tužilaca, Centra za socijalni rad i političara).

Jelena Žarković inače vodi jedan NVO blizak Ekonomskom fakultetu i potkrada novac sa međunarodnih projekata i iz budžeta Republike Srbije, tako što na projekte koje dobije taj NVO fiktivno uključuje potpuno nekompetentne ljude iz institucija socijalne zaštite i pravosuđa (direktno ili stavljajući njihove najbliže rođake na navedene projekte), a od kojih za uzvrat traži razne usluge (JAZBINA KRIMINALA, DILETANTIZMA I ZLA: Centar za socijalni rad Novi Beograd).

Neki od ljudi na međunarodnim projektima ne znaju ni reč bilo kog jezika osim srpskog, srpskim takođe upadljivo slabo vladaju, a po sopstvenom priznanju nikada nisu napustili zemlju i nikada nisu imali pasoš.

Za to vreme jedan dečak od sada 8 godina ozbiljno strada, jer nije uspeo da pre dve godine sa sestrama koje su skoro odrasle devojke pobegne iz stana Jelene Žarković kod svoga oca, pa ja izložen teškim oblicima fizičkog i psihološkog zlostavljanja od strane Jelene Žarković (Potresni nastavak priče o troje dece prof. V). Psihološko zlostavljanje uključuje redovne pretnje da će dečak biti ili poslat u popravni dom, doživotno zatvoren u „ludnicu“ i da će ga Jelena Žarković ubiti, a o čemu postoje i tonski snimci (iz poštovanja prema svim majkama ovoga sveta, imenovanu osobu nikada nećemo nazvati  „majkom“, već jednostavno Jelenom Žarković).

Slika1
Slika 2

Na slikama 1 i 2 vidite kako se Jelena Žarković dogovara sa tadašnjim direktorom Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Božidarom Dakićem (Jelena Žarković ga zove “Boža”), kako da pomogne da korumpirana službenica ozloglašenog Centra za socijalni rad Novi Beograd, Slavica Dragović, ne snosi posledice za postupanje po ugovorenoj koruptivnoj shemi. Slavica Dragović je tada bila „voditelj slučaja“ Jelene Žarković u Centru za socijalni rad, i to u brakorazvodnom procesu i procesu poveravanja dece. U koruptivnoj shemi ključnu ulogu još igraju sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Ljiljana Mihailović, zamenica predsednika Apelacionog suda u Beogradu Zorica Đaković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković, Jelena Žarković, i njena advokatica Mirjana Mitić („advokatska kancelarija“ u Požarevačkoj ulici u Beogradu), (“Hijene”, “Zečevi”, “Hulje”, SNS, alkohol i korupcija u Trećem osnovnom sudu? Ko je Dušan Agatonović, predsednik Trećeg osnovnog suda).

Kao što se može videti iz prepiske, Božidar Dakić od Jelene Žarković traži ime navedene radnice Centra Novi Beograd, kako bi intervenisao kod nadzornih organa u njenu korist, i time podržao korupciju u koju je Dragović uključena. Žarković mu prosleđuje ime Slavice Dragović.

Slika 3
Slika 4

Ove slike su isečci iz prepiske Žarković-Dragović. U njoj se vide nezakoniti, koruptivni dogovori ova dva lica. Koruptivnu prepisku između Jelene Žarković i Slavice Dragović možete veoma jasno videti na slici na kojoj se nalazi tekst u kome Jelena Žarković pita Slavicu Dragović kako da je „ne oda“, s obzirom da radnica Centra Slavica Dragović za novac zastupa interese Jelene Žarković u brakorazvodnoj parnici, ali se zbog jedne greške u pružanju koruptivnih usluga našla u problemu (zbog čega je Božidar Dakić štiti političkim pritskom na nadzorna tela, na nagovor Jelene Žarković i Olivere Vuković, o čijem dogovoru svedoče fotografije 5-7).

Slika 5
Slika 6
Slika 7

Više o koruptivnoj prepisci Žarković-Dragović u tekstovima: (“Jelena stavite u veliku kovertu par papira i ubacite novac i sve zalepite i tako dajte pripravnici” – PRESRETNUTA KOMUNIKACIJA IZMEĐU KRIMINALNE GRUPE sudija, tužilaca, Centra za socijalni rad i političara) i (MAJKA KRENULA MESARSKIM NOŽEM NA MALOLETNU ĆERKU – Novi detalji o kriminalnoj grupi u Centru za socijalni rad Novi Beograd, sudstvu i policiji).

Na slikama 5-7 vidite da Jelena Žarković nije dovoljno bliska sa političkim funkcionerom Božidarem Dakićem, tako da se savetuje kako da mu pristupi, i to sa imenovanom Oliverom Vuković, direkotrkom Seconsa (Žarković je vodi u telefonu kao Olivera Secons). Secons je GONGO organizacija (Governmental Non-Governmental Organisation – „Vladina nevladina organizacija“) koja pod maskom tobože nezavisnog NVO-a radi za SNS. Prema tome, Olivera Vuković bavi se istim poslom u korist SNS-a kao i Jelena Žarković, s tim što nije poznato da li kao Žarković potkrada međunarodnme fondove i budžet Republike Srbije, na račun građana ove zemlje kojima taj novac pripada.

Prepisku između Jelene Žarković i Olivere Vuković, kao što se može videti u fotografisanom tekstu, odlikuje izrazita “poslovna” bliskost, a možda i više od toga.

Slika 8

Ove fotografije su nastale godinu-dve posle prethodnih fotografija, ali koruptivna shema je ostala ista. Prepisku sada vode Jelena Žarković i novi „voditelj slučaja“ Jelene Žarković, Biljana Čiča, poznata po tome što su mediji nedavno izveštavali o njenom uslovljavanju pisanja povoljnog izveštaja za oca Slobodana Rašića, njegovim plaćanjem 10.000 evra Biljani Čiči i njenoj pajtašici i koleginici iz Centra Novi Beograd, Oliveri , Bulatović (obratite pažnju da je uigrana organizovana kriminalna grupa uvek ista, uključujući sudiju Trećeg suda Ljiljanu Mihailović) (SLOBODAN OPTUŽUJE SOCIJALNE RADNICE DA SU MU TRAŽILE 10.000 EVRA: Javno progovorio o svemu šta se dešava u Centru za socijalni rad Novi Beograd), (JEZIVA ISPOVEST SLOBODANA REŠIĆA KOJI SE BORI ZA SVOJU ĆERKU: Sudija pomaže bivšoj supruzi DA MI OTME DETE!).

U ovoj prepisci vidite da Jelena Žarković ima Čičin i službeni i privatni mobilni telefon (privatni obeležava slovom “P”) i da se sa njom dogovara da zajedno idu u tužilaštvo i tamo obave nešto.

Šta bi stranka u postupka sa voditeljkom njenog slučaja išla da radi u tužilaštvu, ako ne da se dogovori sa nekim u tužilaštvu kako da učestvuje u koruptivnoj shemi?

Naime, Žarković i Čiča jedino su povezane preko korupcije, a u tužilaštvu Čiča nema šta da svedoči, niti se u tužilaštvo ide da bi se popila kafa i rezmenio novac između Žarković i Čiče.

Druga je naravno priča da li je dogovor o zajedničkom odlasku u tužilaštvo napravljen radi razmene novca sa nekim u tužilaštvu ili ponude nekom iz te institucije da bude, po uhodanoj shemi, fiktivno stavljen na projekat Žarkovićeve NVO.

 

Građanska inicijativa za lustraciju

GG “Smrtna kazna za spas Srbije”

GG „Vratite nam sudstvo“

Studentski savez Beograda

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar