Fatić: Prilika za Jasminu Vasović i Borivoja Papa da ostave svetao i častan trag za svoju decu, svoju porodicu. Nije samo Vučić kriv za pravosuđe

Fatić: Prilika za Jasminu Vasović i Borivoja Papa da ostave svetao i častan trag za svoju decu, svoju porodicu. Nije samo Vučić kriv za pravosuđe

NIJE SAMO VUČIĆ KRIV ZA PRAVOSUĐE

Uz sve kritike koje javnost upućuje Aleksandru Vučiću u vezi sa pravosuđem, teško je verovati da jedan čovek može biti odgovoran za sve u državi, a posebno za jedan tako zapušten i dubinski korumpiran sistem kakvo je srpsko pravosuđe. Uostalom, i predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe i Vučićev blizak saradnik, Vladimir Đukanović, davao je više puta izjave o sistemskoj korumpiranosti ne samo pravosuđa, nego i izvršne vlasti, tražeći da sam Vučić tu prljavštinu spere, kao šmrkom.

Piše: Aleksandar Fatić, Foto: ifdt.bg.ac.rs

Kada se kaže korupcija, onda je najmanje reč o novcu – mada i toga ime, i te kako. Najviše je reč o onim najnižim privilegijama. U tužilaštvu, to su privilegije da se, ako je zamenik tužioca u milosti javnost tužioca, dobijaju laki predmeti, zastereli ili neuredni, predmeti za odbacivanje, da se izbegavaju dežurstva, a u sudstvu da se prave dogovori oko napredovanja, da se zadovolje pravosudne vlasti (pre svega predsednici sudova i Visoki savet sudstva). U sudstvu “rade telefoni”, rasprostranjeni su kick-backovi (forma korupcije zasnovana na razmeni usluga) između sudija, a sve to na štetu ranjivih stranaka, građana.

Ja imam jedno lično pitanje, koje želim da podelim.

Naime, u svakoj strukturi postoje časni i nečasni ljudi. U sistemski korumpiranim društvima većina je nečasna i nemoralna. Međutim, imamo li osnova za zaključak da su u vladajućoj strukturi svi nemoralni? Da li je režim Aleksandra Vučića odgovoran za sadašnje stanje u pravosuđu?

Primera radi, ja još nisam video ni jedan postupak novoizabrane predsednice VSS Jasmine Vasović. Prema tome, kao civilizovan čovek, polazim od toga da je ona častan i pristojan čovek.

Možemo li, bez diskvalifikacija, zapitati Jasminu Vasović hoće li, i kako, raščistiti korov koji se razrastao u srpskom sudstvu i hoće li, uz pomoć novog disciplinskog tužioca VSS, sudije Borivoja Papa iz Višeg suda u Novom Sadu, iskoristiti priliku.

A ta prilika je monumentalna: ostaviti svetao, častan trag za svoju decu, svoju porodicu i ostati zabeležen u istoriji kao moralan predsednik VSS i moralan disciplinski tužilac, koji je, ni po babu, ni po stričevima, procesuirao kriminalce u togama.

U Srbiji bukte afere u sudstvu. Počelo je sa sudijom Miodragom Majićem. Pa je izbila afera sa sukobom između predsednika Višeg suda sudije Aleksandra Stepanovića i republičke tužiteljke. Onda se to nastavilo pokušajem VSS da raspravlja o Stepanoviću i napuštanjem sednice od strane nekih sudija. Pre toga je izbilo više afera sa sudijama nižih sudova za koje su mediji izveštavali da su nedostojni sudijske funkcije, poput afere sa Marijom Janićijević u Vranju.

Onda je izbila “afera društvene mreže” u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, koja trenutno guta taj sud, bar sudeći prema medijskom izveštavanju i raspoloženju građanske javnosti.

U međuvremenu je, koliko se sećam iz medija, uhapšena jedna predsednica suda i njen suprug zbog primanja mita. I tako dalje.

Ne bih rekao da Aleksandar Vučić, Jasmina Vasović ili Maja Popović, ministar pravde, stoje iza ovakvih banalnih epizoda. Put ka izlasku iz krize beščašća sudstva je u oslanjanju na časne ljude, na časne sudije, i na časne pripadnike sudijske profesije. Mi se svi legitimišemo svojim postupcima.

U vreme premijera Đinđića, vodio sam dugačke programe obuke svih sudija i tužilaca, kao i pripadnika bezbednosnih i drugih službi u izvršnoj vlasti, u metodologiji borbe protiv korupcije i u etici. Sećam se da je tada kroz nastavu prošlo više stotina sudija i sudijskih saradnika, isto toliko tužilaca i tužilačkih saradnika, i mnogo pripadnika bezbednosnog sektora i različitih ministarstava.

Većinu tih ljudi sam upoznao. Nisam među njima sreo ni jednog sudiju ili sudijskog saradnika, tužioca ili tužilačkog saradnika, koji nije bio častan čovek. Zato verujem da je većina sudija časna i moralna, i zato je utoliko urgentnije da se kukolj u sudstvu što pre sažeže pravim i odlučnim merama jedne odlučne, nove sudske vlasti.

Ja duboko verujem da Aleksandar Vučić, Maja Popović, Jasmina Vasović i drugi ljudi koji su trenutno na visokim pozicijama žele da zadrže čast i ugled. Čovek izgubi vlast i pozicije pre ili kasnije, a onda je sve što mu ostane: istorija i trag koji je ostavio. Njegova deca, njegovi prijatelji, njegove komšije, vide ga ne po tome što više nije na vlasti, nego po tome kakav je ostavio trag, kakav je čovek bio kad je bio na vlasti.

Sudstvo zaslužuje da bude očišćeno od korova i da bude zalivano kao Božja bašta, na čast onih koji ga zalivaju. Bašta ne može cvetati ako se u njoj ne trebi korov i kukolj, a za to je zadužen disciplinski tužilac VSS, i za to je zadužen VSS kao celina, čija je dužnost da reaguje na afere i da kontroliše i sankcioniše sudije koje prave skandale.

U prošlom mandatu, bio sam član Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, koji je imao slične nadležnosti na Univerzitetu kao VSS u sudstvu. Već 4. mandat sam član i Stručnog veća Univerziteta u Beogradu za pravne i ekonomske nauke, koje donosi neke od najvitalnijih odluka za profesore (o izborima u profesorska zvanja, doktoratima, i nizu drugih pitanja)

Interesantno je posmatrati kako ta tela funkcionišu. Uz sve što se dešava, uz svo lobiranje, sve, na kraju, zavisi od stava koji preuzme glava tog dela, predsednik.

Ista je dinamika u svim telima koja upravljaju nekim velikim sistemom. Isto je u VSS: sasvim je sigurno da se odluke prelamaju na tome kakav će stav zauzeti glava tog tela, predsednik, Jasmina Vasović, i kakav će stav zauzeti ministarka pravde, Maja Popović.

Kada čoveka izaberu na neku važnu funkciju, on ima potrebu da napravi promene.

Neka te promene budu časne i na korist naroda i države. I neka počnu trebljenjem korova u sudstvu od strane, nadajmo se, većine časnih, pristojnih i moralnih ljudi koji su izabrali da dele pravdu i služe svom narodu.

Aleksandar Fatić
redovni profesor, naučni savetnik
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

POSLEDNJE OBJAVLJENO

2 komentara


Ostavite komentar