Još 4 imena za NAJSTROŽIJU KAZNU zbog TRGOVINE DECOM: Siniša Mali, Jelena Žarković, Dragan Vulević, Mina Zirojević

Izvor:
Politički.rs

Građanska inicijativa za lustraciju obaveštava javnost da će na predlog GG „Smrtna kazna za spas Srbije“ uputiti inicijativu Tranzicionom tužiocu u senci koga su osnovali opozicioni pokreti i stranke da hitno otvori predmete za sledeća 4 lica koja od početka važenja tranzicione pravde, po mišljenjima i nalazima stručnog tima navedene Grupe građana, treba po hitnom postupku da budu procesuirani sa mogućnošću izricanja najteže kazne, i to zbog jednog od najtežih zločina za koje čovečanstvo zna, a to je trgovina decom:

 1. Siniša Mali, ministar finansija, zbog naloga koje je protivzakonito izdavao organizovanoj grupi trgovaca decom u Gradskom Centru za socijalni rad, Odeljenje Savski Venac, koji su se se sastojali od otimanja dece siromašnim građanima od strane imenovanog Centra, prodavanja te dece navodno stranim agencijama čiji vlasnici su bili državljani Srnije, a za šta je Siniša Mali uzimao proviziju od 40% .
  Printscreen YouTube

 2. Jelena Žarković, zaposlena na Ekonomskom fakultetu, mentorisana od strane najbližih saradnika Siniše Malog i šefa kabineta Ane Brnabić, Miloša Popovića, i to u potkradanju državnog budžeta i stranih projekata za račun SNS-a, kao i za finansiranje trgovine decom, koja se sastojala od otimanja dece od siromašnih građana Srbije i u jednom broju slučajeva od političkih protivnika režima Aleksandra Vučića. Osim toga, Žarković je aktivni učesnik u korupciji pravosuđa i socijalnog sistema.

  Printscreen
 3. Dragan Vulević, dugogodišnji kreator politike resornih minisarstava i „mozak“ svih operacija trgovine decom. Vulević je osmislio otimanje dece od sirotinje pod izgovorom da sirotinja nema novca da izdržava decu i da je u najboljem interesu dece da idu u hraniteljsku porodicu. Nakon otimanja dece, ona su po obrascu koji je osmislio Dragan Vulević, registrovana kao bolesna deca ili deca sa invaliditetom, te su po niskim cenama prodavana stranim agencijama za trgovinu decom, koje su ih prodavale za znatno veći novac kao zdravu decu (što i jesu bila) hraniteljskim porodicama u inostranstvu. Vulevićev pomoćnik je bio Vukota Vlahović, i dalje službenik resornog ministarstva, čovek iz istog sela kraj Peći iz koga je i Vulević. U toku je ispitivanje navoda da li su vlasnici fiktivno „stranih“ agencija državljani Srbije, zapravo zemljaci Vulevića, Vlahovića (okolina Peći) i Žarkovićeve (okolina Tutina).

  Printscreen
 4. Mina Zirojević, saradnica Instituta za uporedno pravo i aktivistkinja Srpske napredne stranke koja je aktivno učestvovala u trgovini decom, korupciji pravosuđa i socijalnog sistema i koja, na režimskim medijima, podržava režim u ovoj politici faktičkog terora nad protivnicima SNS vlasti i nad sirotinjom.

  Printscreen

Otvaranje predmeta ovih „mega-zločinaca“, smatraju u GG „Smrtna kazna za spas Srbije“ bilo bi nužno kako bi se posle pada režima Aleksandra Vučića po hitnom postupku mogla sprovesti tranziciona pravda nad već identifikovana 33 kriminalca predloženih za smrtnu kaznu i pogubljenje po hitnom postupku zbog trgovine decom (https://politicki.rs/drustvo/spisak-do-sada-otkrivenih-trgovaca-decom-javnost-trazi-najstroze-kazne/; ), a kojima bi se pridružila i ovde navedena 4 lica.

Nova lista bi izgledala ovako:

 1. Dušan Agatonović, predsednik Trećeg osnovnog suda u Beogradu
 2. Ljiljana Mihailović, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu
 3. Marija Đorđević, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu
 4. Snežana Mladenović Kostić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu
 5. Snežana Stevović, predsednica Prvog osnovnog suda u Beogradu
 6. Ivana Dimovski, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
 7. Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda
 8. Zorica Đaković, sudija Apelacionog suda
 9. Vesna Obradović, sudija Apelacionog suda
 10. Sanja Pejović, sudija Apelacionog suda
 11. Lovorka Stojnov, sudija Apelacionog suda
 12. Svetlana Pavić, sudija Apelacionog suda
 13. Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda
 14. Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda
 15. Vesna Damnjanović, sudija Apelacionog suda
 16. Miloš Popović, šef kabineta Ane Brnabić
 17. Zoran Đorđević, bivši resorni ministar
 18. Ratko Dmitrović, sadašnji resorni ministar
 19. Vukota Vlahović,načelnik inspekcije za porodicu u Ministarstvu rada, koji je u međuvremenu prebegao, zajedno sa ekipom saizvršiteljki, u Ministarstvo za brigu o porodici
 20. Vesna Popović, radnica Centra za socijalni rad Savski Venac
 21. Daliborka Filipović, radnica Centra za socijalni rad Savski Venac
 22. Verica Radujko, radnica Centra za socijalni rad Savski Venac
 23. Sofija Pajić, radnica Centra za socijalni rad Savski Venac
 24. Smiljka Đorđević, radnica Centra za socijalni rad Novi Beograd (direktorka Odeljenja)
 25. Vesna Vojinović, radnica Centra za socijalni rad Novi Beograd (suprevizor u Odeljenju)
 26. Jovan Ratković, radnik Centra za socijalni rad Novi Beograd
 27. Biljana Čiča, radnica Centra za socijalni rad Novi Beograd
 28. Nada Maletić, radnica Centra za socijalni rad Novi Beograd
 29. Slavica Dragović, radnica Centra za socijalni rad Novi Beograd
 30. Olivera Bulatović, radnica Centra za socijalni rad Novi Beograd
 31. Jelena Jockić, radnica Centra za socijalni rad Novi Beograd
 32. Mirjana Mitić, advokat i posrednik u trgovini decom
 33. Jovana Dobrijević, advokat i posrednik u trgovini decom
 34. Siniša Mali, ministar finansija
 35. Jelena Žarković, Ekonomski fakultet u Beogradu
 36. Dragan Vulević, konsultant u resornom ministartsvu za pitanja trgoviine decom
 37. Mina Zirojević, Institut za uporedno pravo

U Građanskoj  inicijativi za lustraciju navode da bi se, u slučaju prihvatanja predloga GG „Smrtna kazna za spas Srbije“ preuzeli najhumaniji oblici izvšenja smrtne kazne smrtonosnom injekcijom (administracija pankuronijum bromida u kombinaciji sa potasijum hloridom i sodijum tiopentalom, ili savremenija metoda sekvencijalnog ubrizgavanja barbiturata, paralizatora i rastvora potasijuma), a čije davanje bi bilo stroga zabranjeno o crkvenim i državnim praznicima.

Građanska inicijativa za lustraciju

U Beogradu, 14. oktobra 2021.

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar