Kompletno bezočni i totalno nemoralni: Sudije Ivana Dimovski i Duško Milenković primeri sramote za sudijsku profesiju

Izvor:
Politički.rs

BUNGA BUNGA SUDIJA IVANA DIMOVSKI I DALJE SUDI PORODIČNE PARNICE

Da li disciplinski organi VSS zaslužuju da poimence budu uključeni na listu sudija za tranzicionu pravdu?

Posle više disciplinskih prijava koje su građani, mediji i stranke podneli Disciplinskom tužiocu VSS Borivoju Papu zbog ponašanja novoizabrane SNS sudije Ivane Dimovski, koja nakon karijere “bunga bunga zabavljačice” sudi u porodičnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu i izvršava nalog SNS vrhuške prema kritičarima i protivnicima režima, konstatujemo da ova sudija i dalje sudi, dakle nije još uvek razrešena sudijske funkcije.

Da podsetimo javnost, radi se o SNS kadru među SNS omladincima. Ivana Dimovski je, nakon pripravničkog staža i saradničkog angažmana kod sudije za prethodni postupak, dakle kod krivičnog sudije, u Višem sudu u Beogradu, izabrana za sudiju u parničnom referatu, i to u porodičnim parnicama, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Tu je postavljena da bi oduzimala decu kritičarima i protivnicima režima, što je u koruptivnoj sinergiji sa nekoliko kriminalaca u centrima za socijalni rad počela da čini odmah, još pre izbora na stalnu sudijsku funkciju.

Ivana Dimovski je, kao sudija, reklamirala svoje usluge kao zabavljačice na društvenoj mreži LinkedIn, gde je takođe tražila „dodatni posao“, što je, samo po sebi, nespojivo sa sudijskom funkcijom, pa i sa položajem saradnika u sudu. Na istoj mreži, kao sudija, bestidno je reklamirala advokatsku kancelariju „Đorđević“ iz Beograda i niz drugih advokatskih kancelarija, na taj način otvoreno stavljajući strankama do znanja preko kojih advokata mogu ostvariti uspeh u parnicama kod nje i kako mogu relizovati korupciju u njenim predmetima.

Jednom od ključnih kritičara režima Dimovski je oduzela dete i to na očigledan način, presuđujući toliko nekompetentno da se iz presuda vidi da otac čak ne može ni da viđa dete po presudi, jer Dimovski predviđa vreme viđanja deteta sa ocem onda kada je dete u školi, a čak nije u stanju ni da pogodi kada su školski raspusti, pa predviđa da dete sa ocem provodi raspust u mesecima kada nema raspusta.

Nekompetentni Apelacioni sud i tri kriminalne sudije u njemu su ovu presudu potvrdili na intervenciju SNS političara preko predsednika Apelacionog suda Duška Milenkovića, i to nakon što je jedna sudija, kojoj je predmet prvo poveren, tražila da se izuzme, očigledno zbog pritiska politike i zbog nespremnosti da sudi nezakonito. Neposredno nakon toga, druga, kriminalna sudija pred penzijom, koja je takođe radila u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, predmet od 2500 stranica, star 5 godina, preesuđuje za svega 8 dana, bez čitanja, potvrđujući neprimenljivu presudu Dimovski, i konstatujući da, iako je presuda neprimenljiva, stranke „mogu ponovo da tuže“.

Ovakvu farsa i otvoreno sprdanje sa zakonom i pravima maloletne dece diktira Aleksandar Vučić, jer se radi o njegovim ličnim kritičarima, a Ivana Dimovski je primer sramote za sudijsku profesiju, kao što je to i Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu, koji sprovodi naloge izvšne vlasti bezočno, kompletno i totalno nemoralno.

Mi ćemo se obratiti novom rukovodstvu američke diplomatije za Srbiju i britanskom ministru spoljnih poslova sa zahtevom da se preduzmu mere sankcija prema Borivoju Papu i prema svim članovima Disciplinske komisije VSS zbog ostavljanja Ivane Dimovski na sudijskoj funkciji uprkos teškim skandalima.

Pošto smo već objavili brojne dokaze o njenim zloupotrebama i sramoćenju sudijske funkcije, kao i o njenom elementarnom pravnom neznanju i najflagrantnijim zloupotrebama, ovde dostavljamo samo do sada neobjavljene slike reklama advokatskih kancelarija koje je ova bivša „zabavljačica“, a sada sudija, objavljivala upućujući stranke preko kojih advokata da je korumpiraju.

Grupa građana „Vratite nam sudstvo!“

Studenstski savez Beograda

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar