22/09/2021

Politički.rs

JUČE DANAS SUTRA

Pritisci Aleksandra Vučića na građane koji ne podržavaju njegovu politiku: Vojin Rakić

Prof. dr Vojin Rakić, redovni profesor

Izvor:
Politički.rs

Nakon nedavnog neverovatnog i ilegalnog pokušaja otimanja moje dve ćerke (skoro odraslih devojaka) i njihovog prebacivanja na drugo prebivalište, i to od strane sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu (uz angažovanje lica o čijim kriminalnim aferama mediji redovno izveštavaju), kao i pretnji smrću članovima naučnog instituta i udruženja građana kojima rukovodim, a posle otvorenog koautorskog pisma koje sam uputio Aleksandu Vučiću, usledio je novi politički pritisak.

11. avgusta 2021. primio sam od Agencije za sprečavanje korupcije mejl sa dopisom koji je naslovljen na drugog građanina! Iz dopisa vidim da se taj građanin zove Tomislav Milojević. Dopis je potpisao direktor imenovane Agencije, Dragan Sikimić.

U svom dopisu on netačno navodi da sam ja Agenciji čiji je direktor (Agencija za sprečavanje korupcije) uputio predstavku vezanu za korupciju u jednom broju državnih institucija i da zbog toga traži moju saglasnost da u vezi sa tom nepostojećom predstavkom moj identitet bude obelodanjen!

Nikakvu predstavku niti njemu, niti Agenciji čiji je direktor nisam uputio, te bi otkrivanje mog identiteta kao osobe koja je uputila predstavku imenovanoj Agenciji bilo i neprimereno i besmisleno.

Ako je to učinio Tomislav Milojević na koga je dopis naslovljen, nejasno je zašto ne pita njega da li je saglasan da mu otkrije identitet kao osobe koja je podnela predstavku Agenciji.

Moj koautor Otvorenog pisma Aleksandru Vučiću, koji je kao i ja redovni profesor etike, nedavno je takođe doživeo ozbiljne neprijatnosti posle objavljivanja navedenog pisma. O tim neprijatnostima mi je ne samo pričao, već ih je i obelodanio u medijima. Neprijatnosti su se sastojale od, kako sam razumeo, odluke sudije Prvog osnovnog suda da mu se oduzme dete, pisma iz Visokog saveta sudstva u kome se traži da se izjasni da li vrši pritisak na pravosuđe, skidanja registarskih tablica i demoliranja njegovog automobila koji se nalazio na zaštičenom parkingu, kao i pretnje hapšenjem.

Očigledno je da je i dopis koji je meni, apsolutno bez ikakvog razloga, uputio direktor Agencije za sprečavanje korupcije, deo kampanje političkog pritiska koji se na mene vrši.

O pomenutom pismu i drugim političkim pritiscima obavestio sam odmah odgovarajuće međunarodne institucije, kao i donosioce političkih odluka u najrelevantnijim zemljama.

Podsećam na nedavno izveštavanje medija i nevladinih organizacija (na primer, BIRODI) o netransparentnosti u izboru članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije, za koji se navodi da su prijavljeni kandidati pretežno ili iz sastava same Agencije ili da imaju poslovne veze sa Ministarstvom pravde i pravosuđem.

Takođe podsećam da je u vezi sa ovom aferom Poverenica za zaštitu ravnopravnosti zvanično označila šefa kabineta Ane Brnabić, Miloša Popovića, kao „diskriminatora“.

Pred građanima Srbije se postavlja i pitanje ko je od u ovom tekstu navedenih lica, uključujući Dragana Sikimića, već uključen, a ko je kandidat da bude uključen na listu individualnih sankcija prema licima sa Zapadnog Balkana koja su involvirana u korupciju i/ili kršenje ljudskih prava, a čije sastavljanje je inicirano Izvršnom naredbom predsednika SAD, Džozefa Bajdena.

Od ključnog je značaja da se imena svih ovih lica evidentiraju, pojedinačno (ne grupno), kako bi bila podrvrgnuta tranzicionoj pravdi posle odlaska režima Aleksandra Vučića sa vlasti.

U slučaju dopisa koji je direktor Agencije za sprečavanje korupcije, Dragan Sikimić, uputio meni, postavio sam mu u pisanoj formi sledeća pitanja i dao mu rok od jednog dana za odgovor:

1. Ko je, imenom i prezimenom, Vašu agenciju uputio na mene i dao joj moju mejl adresu? (Osim imena i prezimena, molim da navedete i svaki drugi podatak koji je neophodan radi tačne identifikacije pomenute osobe).

2. Na osnovu kog prava Vi pišete meni koji je u ovom slučaju običan građaninin koji nije u bilo kom obliku uputio predstavku Vama ili agenciji čiji ste direktor?

3. Zašto navodite netačan podatak da sam Agenciji čiji ste direktor uputio predstavku?

4. Da li smatrate da ste svojim postupkom učinili krivično delo i na ozbiljan način ugrozili moja ljudska prava?

Odgovor nisam dobio.

To me je prinudilo da sledeći potez povučem ja.

Prof. dr Vojin Rakić, redovni profesor

POSLEDNJE OBJAVLJENO
%d bloggers like this: