Vojin Rakić i Aleksandar Fatić: Tranzicionu pravdu ćemo sprovesti u saradnji sa SAD

Izvor:
Politički.rs

Pokret Novi 6. oktobar osnovao je Tranzicionog tužioca u senci za politički i pravosudni kriminal, a u timu koji će voditi ovaj posao i prikupljati podatke i imena izvršilaca dela protiv protivnika režima i siromašnih građana Srbije nalaziće se grupa pravnika i etičara.

Tranzicioni tužilac će pripremiti predmete za hitno postupanje pred Specijalnim sudovima za politički i pravosudni kriminal koji će biti uspostavljeni neposredno nakon pada režima, u saradnji sa prijateljima iz SAD. Ti sudovi će raditi kao tranzicioni pravni mehanizam, a u njima će učestvovati i inostrane sudije, poput prakse u procesu izgradnje sudstva u poratnoj Bosni i Hercegovini i po uzoru na Međunarodnu sudijsku i tužilačku misiju na Kosovu (Eulex).

Tranzicioni tužilac u senci biće jezgro Specijalnog tužilaštva za politički i pravosudni kriminal koje će na raspolaganju imati elitnu policijsku jedinicu. Specijalni tužilac i elitna policijska jedinica biće formirani posle pada režima, baš kao i Specijalni sudovi za politički i pravosudni kriminal. Ovu su potezi koje je Pokret Novi 6. oktobar najavio pre više od godinu dana, a one koje u ovom trenutku može da primenjuje u praksi, počeo je da sprovodi.

Jedno pitanje koje se ovde postavlja je “zašto sa SAD?”

Prof. dr Aleksandar Fatić

Drugi zadatak Tranzicionog tužioca u senci je da u saradnji sa SAD pomogne da se upotpunjava i ažurira lista lica koja učestvuju u korupciji institucija, pre svega sudstva, ali i javne administracije, bilo tako što su sami korumpirani i sprovode naloge režima tamo gde to ne bi smeli da čine (poput sudija i tužilaca) ili pak tako što oni korumpiraju druge za račun režima, zastrašuju političke protivnike, vrše nasilje prema njima ili zloupotrebljavaju ovlašćenja institucija za koje rade, poput policije ili službe državne bezbednosti.

Jedno pitanje koje se ovde postavlja je “zašto sa SAD?”, osim iz praktičnih razloga, a to je što su to naši prijatelji sa kojima imamo višedecenijsko poznanstvo kako na stručnom nivou, tako i u smislu bliskih ljudskih odnosa i vrednosnog istomišljeništva, kojima je stalo do normalnosti i elementarne pravde kako za nas kao njihove prijatelje, tako i za sve građane Srbije koji su žrtve mafijaške klike i njihovih poslušnika.

Razlog je taj što bez SAD stanje zamrle i paralisane demokratije u Srbiji ne može biti rešeno ni promenjeno, kao što ni jedan problem u regionu zapadnog Balkana nije mogao da bude rešen do samog kraja, dok se SAD nisu direktno diplomatski angažovale. Tako će biti i sada. Odlazak Angele Merkel sa čela Nemačke višestruko je značajan, jer je ona bila glavni pokrovitelj autoritarnih režima u regionu i generator zamrzavanja demokratije u zamenu za “stabilnost” koja je odgovarala njenoj viziji Evrope i sveta, viziji koji donekle podseća na nju: rođena i odrasla u totalitarnom sistemu Istočne Nemačke, dosadnoj, uvek istoj, neuzbudljivoj, ali – pouzdanoj i predvidljivoj. Ta vizija Evrope nije u skladu sa mentalitetom danas dominantnih, najbogatijih i najmoćnijih zapadnih zemalja, to jest SAD i Velike Britanije. Radi se o zemljama čije vrednosti su različite od nemačkih vrednosti, koje svoje viđenje društva zasnivaju na dinamičnoj promeni, a to se može jasno zaključiti i iz britanskog odlučnog izlaska iz EU.

Ne treba smetnuti sa uma ni to da se Britanija odmah priključila politici SAD za uvođenje individualnih sankcija licima iz ovog regiona koja su kompromitovala demokratiju ili učestvuju u opstrukciji pravde i demokratskih procesa. Takođe ne treba ni malo sumnjati da će Britanija, zajedno sa SAD, učestvovati i u organizaciji i sprovođenju tranzicione pravde u Srbiji, kao i u pripremi i sprovođenju lustracije posle smene vlasti.

Nije dakle problem u tome što oni kradu, već u činjenici da krađu doživljavaju kao podvig, kao talenat i kao zaslugu i te vrednosti prenose dalje

Prof. dr Vojin Rakić

Šta je razlog za radikalno raščišćavanje sa talogom režimskog kvazidruštva nakupljenim u privilegovanim slojevima kvazipolitičara, kvazivojnika, kvazinaučnika, kvaziprofesora i kvazidemokrata? Razlog je isti kao onaj koji je Marks iznosio za radikalan i krajnje pažljiv razlaz sa “buržoazijom” njegovog vremena: to je bio sloj zatrovan beščašćem prema radnicima, prema sirotinji, prema ljudskoj bedi i patnji, koji je bio vrednosni generator moralne krize tadašnjeg kapitalizma. Slično tome, danas je privilegovani sloj lažnih privrednika, lažnih intelektualaca, lažnih generala, lažnih političara i pravnih kriminalaca generator psihopatije u srpskom društvu, on je generator razaranja same osnove na kojoj društvo može opstati, a to su elementarna ljudska solidarnost i poštenje.

Nije dakle problem u tome što oni kradu, već u činjenici da krađu doživljavaju kao podvig, kao talenat i kao zaslugu i te vrednosti prenose dalje, koristeći poluge društvene moći i prestiža koje im je dao patološki režim na vlasti. Zato se oni moraju zaustaviti, lustrirati i podvrći tranzicionoj pravdi, i to oštro, radikalno, hitno i kompetentno.

Najava Đilasove Stranke slobode i pravde da će do kraja meseca objaviti da li će izaći na izbore imajući u vidu da nisu obezbeđeni ni minimalno prihvatljivi uslovi za to, i to zajednički sa tri druge relevantne opozicione stranke, korak je u pravom pravcu. Ne postoji nikakva alternativa bojkotu izbora, ovog puta aktivnom, uz javne proteste i obraćanja međunarodnim akterima otvorenim pismima, posetama, kao i javnim skupovima. Upravo je to način borbe protiv militantne diktature gadafijevskog tipa koja je prodrla u sve pore društva, i upravo tako će se stvoriti uslovi za formiranje tranzicionih sudova i tužilaštava pred kojima se društvo konačno može pre svega moralno, a potom i pravno, suočiti sa onima koji su ga uništavali proteklih nekoliko decenija.

Prof. dr Aleksandar Fatić

Prof. dr Vojin Rakić

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar