19/09/2021

Politički.rs

JUČE DANAS SUTRA

NATO centar za obuku pilota na Balkanu

Ilustracija, Image by <a href="https://pixabay.com/users/enisnaehwelt-5696691/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3312670">Sabine Faust</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3312670">Pixabay</a>

NATO centar za obuku pilota na Balkanu

Zemlje regiona suočene su sa nedostatkom vojnih letača.

Iz tog razloga su ministri odbrane nekoliko zemalja potpisali pismo o namerama za formiranje zajedničkih centara za obuku pilota letelica sa posadama i dronova.

Ovo pismo o namerama su potpisale, između ostalih, Severna Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Grčka.

%d bloggers like this: