Rakić: Odgovor na pitanje ko je Borivoje Borović – advokat koj je tokom svog života bio često i politički aktivan

Izvor:
Politički.rs

Juče je izašao članak na portalu Politički.rs u kome jedan moj uvaženi kolega etičar postavlja pitanje advokatu Borivoju Borović zašto je izašao iz Narodne stranke i iz nekih drugih stranaka neposredno pred izbore. Osim toga, moj kolega, profesor etike kao i ja, poziva Borivoja Borovića na „pravni dvoboj“ (OVDE).

Piše prof. dr Vojin Rakić

Smatram da su takvi „dvoboji“ korisni u načelu, jer je činjenica da se neki potpuno nekompetentni ljudi nalaze na važnim pozicijama u srpskom društvu.

U slučaju Borovoja Borovića se pak nikako ne može govoriti o pravnoj nekompetenciji. Činjenica je da je uspešno zastupao veliki broj svojih klijenata, te da ima i nezanemarivo međunarodno pravno iskustvo.

Pitanje koje moj kolega postavlja o proseku Borovićevih ocena na studijama bilo bi važno u slučaju da Borović  nekompetentno obavlja neku državnu funkciju, i to za novac poreskih obveznika Srbije. Ali kao advokat on ne samo što nije na budžetskom teretu države, već je samo na koristi svojim klijentima koje uspešno zastupa. Zato nikada nisam pitao ni za njegov prosek ni za dužinu studija. Predstavu nemam ni o jednom ni o drugom. Slučajno sam saznao da je verovatno druga osoba po značaju u njegovoj kancelariji, njegova ćerka, završila Pravni fakultet u Beogradu sa ocenom koja je blizu 10. Ali i taj podatak je manje važan za advokata od toga koliko uspešno zastupa svoje klijente.

Moj kolega takođe navodi da je Borovoje Borović sve političke stranke napuštao pred izbore, a da je bio  član SPO Vuka Draškovića, „neke stranke advokata koju je sam osnovao“, „možda još jedne stranke“ i Narodne stranke. Kako SPO nije napustio pred izbore 1990, već je do kraja aktivno učestvovao u kampanji za te izbore, kako „neka stranka advokata“ nije dolazila u obzir da uđe u Skupštinu, te je čak i da ju je Borović napustio pred same izbore to potpuno irelevantno za političku scenu Srbije, kako „možda još jedna stranka“ nema potencijal proverljivosti, ostaje na kraju da je advokat Borović jedino napustio Narodnu stranku „pred same izbore“. I to izbore na koje Narodna stranka zvanično nije ni odlučila da izađe. Na kraju, odluku Borović nije doneo „ pred same izbore“, već skoro pola godine pre izbora (za koje se, ponavljam,  zvanično ne zna da li Narodna stranka na njima planira da učestvuje).

Na kraju krajeva, otkud mom kolegi pretpostavka da bi se Borivoje Borovoć zalagao za izlazak na izbore, kada predsednik njegove bivše stranke, Vuk Jeremić, dosta upadljivo agituje za izlazak na izbore. Ako Borović u tom trenutku napušta stranku, zar nije stvar elementarne logike zaključiti ne da je pristalica izlaska na izbore, već suprotno od toga, protivnik izlaska na izbore.

Uzmimo i najgoru varijantu: da je Borivoje Borović hteo da izađe na izbore, ali da nije bio zadovoljan mestom koje mu je možda bilo  ponuđeno u nekoj budućoj vlasti. Imao je mogućnost da izađe iz Narodne stranke i da osuje paljbu po njoj i po Vuku Jeremiću ili da na civilizovan, nekonfliktan način izađe iz stranke i kao razlog navede da želi da se potpuno posveti svojoj advokatskoj karijeri. Takav stav ne samo što nije konfliktan, već je i sasvim normalna potreba profesionalno ostvarenog čoveka da se bavi u što većoj meri onom profesijom u kojoj se ostvario.

Ja već odavno ne sudim o ljudima crno-belim kriterijumima i posebno mi nije namera da život Borivoja Borovića analiziram sa etičke tačke gledišta. Prvo, ne znam dovoljno o njemu, a drugo, ni o samom sebi ne bih mogao da donosim čvrste, tvrde i trajne etičke sudove. To posebno ne bih mogao o drugim ljudima, a svakako ne o ljudima koje ne poznajem dovoljno dobro za jedno takvo „ocenjivanje“. U njih spada i Borivoje Borović.

U skladu sa tim ću se zadržazi na kritici postupka napuštanja Narodne stranke u ovom trenutku, kojoj je moj kolega podvrgao Borivoja Borovića. U tom činu napuštanja ne vidim apsolutno ništa etički sporno.

Ako bi neko advokata Borovića želeo da kritikuje za neka ili čak za sva zla koja su zadesila Srbiju u poslednjih 70 godina, napuštanje Narodne stranke u ovom trenutku mu svakako ne bi mogao biti validan argument u prilog takvoj kritici.

Prof. dr Vojin Rakić, redovni profesor

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar