Bog, ako ga ima, odavde je zauvek izašao. Ostala su vrata od 2 miliona.

Bog, ako ga ima, odavde je zauvek izašao. Ostala su vrata od 2 miliona.

Kad god vidite gladno, smrznuto, bez školskog pribora, boso, neizlečeno dete, setite se da su samo vrata na “hramu” koštala gotovo 2 miliona evra.

Bogu, ako ga ima, to ne može biti milo.

Bogu, ako ga ima, nisu potrebna nikakva vrata.

Bog, ako ga ima, ulazi i bez vrata.

Bog, ako ga ima, odavde je zauvek izašao. Ostala su vrata od 2 miliona.

Milica Eseš Pinter

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar