DANAS JE VELIKI PETAK Beseda Justina Popovića na Veliki petak: Nikada manje Boga u čoveku, nikada manje Boga na zemlji

Iz besede Justina Popovića na Veliki petak: Nikada manje Boga u čoveku, nikada manje Boga na zemlji

Danas čovek ocenjuje Boga

Danas je Strašni sud za Boga; sudi mu čovečanstvo. Danas čovek ocenjuje Boga; ocenjuje ga sa 30 srebrnika! Zar je to poslednja cena?

Nikada nije bilo manje Boga u čoveku, draga braćo, nego danas; Nikada manje Boga na zemlji nego danas. Danas se đavo ovaplotio u čoveka, da bi razovaplotio Bogočoveka. Danas se sve zlo uselilo u telo čoveka, da bi Boga isteralo iz tela. Danas se sav pakao preselio na zemlju. Da li se iko seća da je zemlja ikada bila raj?

Današnji pad čovekov je neizmerno veći od prvog pada; onda je čovek otpao od Boga, a danas je raspeo Boga, ubio Boga. Čoveče, kako ti je ime ako ne đavo?

No, šta ja govorim? To je uvreda za đavola. Đavo nikada nije bio tako zao, tako umetnički zao kao čovek. Gospod Hristos je i u pakao sišao, ali Ga tamo raspeli nisu. A mi smo Ga raspeli.

Zar ljudi nisu gori od đavola; zar zemlja nije paklenija od pakla? Iz pakla nisu proterali Hrista; a ljudi su Ga danas proterali sa zemlje, proterali iz tela svog, iz duše, iz grada svog.

U zenicu duše moje, braćo upilo se kao zmija zlobno pitanje, i zlurado me pita: Zar je čovek ikada bio dobar kad je mogao Hrista raspeti?

Ti veruješ u čoveka; hvališ se njime; optimist si? Oh, pogledaj čoveka, pogledaj čovečanstvo sa zenita Velikog petka, pogledaj čoveka kako ubija Bogočoveka i reci: Jesi li sada optimist? Ne stidiš li se što si čovek? Ne vidiš li da je čovek gori od đavola?

Zaboravite sve dane pre i sve dane posle Velikog petka; svedite čoveka u granice Velikog petka – nije li on zenica sviju zala, trkalište sviju iskušenja, stecište svih gadosti? Nije li danas zemlja poludela u čoveku? Nije li danas čovek, ubijajući Bogočoveka, dokazao da je on zaista – ludilo zemlje?

Ni Strašni sud, braćo, neće biti strašniji od Velikog petka. Ne, on će biti nesumnjivo manje strašan, jer će onda Bog suditi čoveka, a danas čovek sudi Boga.

Danas je Strašni sud za Boga; sudi mu čovečanstvo. Danas čovek ocenjuje Boga; ocenjuje ga sa 30 srebrnika! Zar je to poslednja cena? Zar je Juda naša poslednja reč o Hristu?

Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen Strašni sud nad Bogom.

Nikada nevinijeg osuđenika, nikada bezumnijeg sudiju svet video nije. Ismejan je Bog strašnije nego ikad, “Jad vsesmehlivij” uselio se danas u čoveka, i ismejao Boga i sve što je Božje. Ismejan je danas Onaj Koji se nikada smejao nije.

Vele da se Gospod Isus nikada smejao nije, a često su Ga viđali gde plače. Posramljen je danas Onaj Koji je došao da nas proslavi; mučen je danas Onaj Koji je došao da nas izbavi od muke; predaje se danas na smrt Onaj Koji nam je doneo život večni.

Čoveče, ima li kraja tvome bezumlju? Ima li dna tvome padu?

Justin Popović – (Izvod iz besede na Veliki petak, izgovorena u karlovačkom patrijaršijskom hramu 1924.)

Politika

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar