Pre nepunih stotinu godina u jesen kod grada Kumanova odigrala se bitka između srpske i turske vojske. Glavnu ulogu imaleNastavi čitanje