Vatikan pred bankrotom? Vatikan — Američki biograf pape Jovana Pavla Drugog, Džordž Vajgel, izjavio je da postoji mogućnost bankrotstva VatikanaNastavi čitanje