Deklaracija o ustavnim principima Republike Srpske: Banjaluka glavni grad, Pale prestonica

Izvor:
Beta

Deklaracija o ustavnim principima, koja bi trebalo da bude razmatrana na predstojećoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske predvidja da Vlada ovog entiteta Bosne i Hercegovine u saradnji sa predsednicom entiteta pripremi tekst Ustava “kojim će se potvrditi sve nadležnosti Republike Srpske, osim onih koje po Ustavu BiH pripadaju BiH”, prenela je danas Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

U Deklaraciji, koja je dostavljena Narodnoj skupštini, navodi se da bi novim Ustavom, Banjaluka trebalo da postane glavni grad, a Pale prestonica, preneo je RTRS na svom portalu.

U dokumentu se precizira da su svi akti koje je nametnuo visoki predstavnik neustavni, te da je po Ustavu BiH Parlamentarna skupština odgovorna za donošenje zakona, sprovodjenje odluka Predsedništva ili izvršenje nadležnosti Parlamentarne skupštine prema ovom Ustavu, zbog čega nije ni imala nadležnost da usvaja zakone koje je nametao visoki predstavnik.

U Deklaraciji se ističe da delovanje Ustavnog suda BiH, koji se stavio u funkciju potvrdjivanja nepravnih odluka visokog predstavnika i time menjao ustavnu strukturu BiH utvrdjenu medjunarodnim ugovorom, nanosi veliku štetu odnosima u BiH i doprinosi trajnoj nestabilnosti.

Brojnim odlukama Ustavnog suda BiH otimaju se nadležnosti Srpskoj, a njena imovina stavlja se u nadležnost BiH bez ikakvog ustavnog osnova, navodi se u Deklaraciji.

U Deklaraciji se dodaje da “sporazumima entiteta o odbrani, o porezu na dodatu vrednost i Visokom sudskom i tužilačkom savetu BiH, te nadležnosti nisu trajno prenesene na nivo BiH, jer im nisu prethodile izmene i dopune Ustava BiH da bi se stvorio ustavni osnov”.

Nije bilo ni naknadnih ustavnih promjena, pa su i te nadležnosti neustavne i samim tim privremene, navodi se u Deklaraciji.

U dokumentu piše i da BiH nema ustavom definisano državnopravno uredjenje i ima vrlo ograničene i striktno odredjene nadležnosti, što je odredjuje kao državu sa medjunarodno priznatim granicama sa nadležnostima u spoljnim odnosima, dok skoro sav unutrašnji suverenitet pripada entitetima.

U Deklaraciji se navodi i da Narodna skupština smatra da sadašnju neuskladjenost nadležnosti prenesenih na nivo BiH bez promene i dopune Ustava BiH, kao Aneksa četiri Dejtonskog sporazuma, treba prevazići doslednom primjenom Ustava BiH koji nedvosmisleno propisuje da će se entiteti u potpunosti pridržavati ovog Ustava BiH.

To podrazumeva pravo Narodne skupštine i Vlade Srpske da obustave primenu bilo kog akta, mere ili aktivnosti organa i institucija na nivou BiH koji nemaju osnov u Ustavu BiH i nisu izričito Ustavom BiH utvrdjeni kao nadležnost organa na nivou BiH.

U Deklaraciji se navodi da svakom entitetu pripada pravo na uspostavljanje posebnih paralelnih odnosa sa susednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH, kao i pravo na sklapanje sporazuma sa državama i medjunarodnim organizacijama uz saglasnost Parlamentarne skupštine BiH koja može zakonom predvideti da za odredjene vrste sporazuma nije potrebna takva saglasnost.

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini usvojio je 12. novembra Predlog dnevnog reda 24. posebne sednice, na kojem se nalazi Informacija o prenosu nadležnosti sa RS na nivo BiH.

U saopštenju iz NSRS nakon sednice kolegijuma se ističe termin održavanja posebne sednice biti dogovoren na Kolegijumu nakon redovne sednice NSRS koja počinje 24. novembra.

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar