Milan Gajović: Kolonija Crna Gora

Izvor:
Politički.rs, Ilustracija, Foto: Pixabay

CRNA GORA – OD „SRPSKE SPARTE“ DO KOLONIJE ZAPADNIH MEGAKAPITALISTA – VLADARA IZ SJENKE

Zapad se ne razlikuje mnogo od arhipelaga Gulag, jer je potpuno rasulo morala.“ (Aleksandar Isajevič Solženjicin, 1918-2008, ruski pisac)

Istok je istok, zapad je zapad i nikad se neće sastaviti.“ (Radjard Kipling, 1865-1936, britanski (engleski) književnik i novinar)

Moralna dimenzija američke spoljne politike zahtijeva od nas da zacrtamo moralni put za svijet… sa vrlo malo moralnih načela.“ (Džordž Buš Stariji, 1924-2018, predsjednik SAD)

Piše Milan Gajović, Foto. Printscreen YouTube/IN4S

Prošlo je 17 godina od proglašenja nezavisnosti Crne Gore na pokradenom referendumu, 2006.godine. Zajedno sa zapadnim nalogodavcima, tadašnje crnogorske vlasti su propisale novokomponovanu većinu, nepoznatu u savremenom svijetu. Naime, normirano je da će referendum biti uspješan ako za nezavisnost bude više od 55 odsto važećih glasova?! Preko 260.000 crnogorskih državljana – Srba koji su živjeli u Srbiji protivustavno je spriječeno da glasa na referendumu. Zašto? Zato što bi glasali protiv nezavisnosti.

I koji su, postreferendumski, rezultati vlasti u neovisnoj Crnoj Gori?

Simbolični, manjinski, crnogorski jezik (politički preimenovani srpski jezik), ustavnim nasiljem, kodifikovan je kao službeni jezik, a većinski srpski jezik je sveden na nedefinisani status jezika u službenoj upotrebi. Ćirilica je protjerana iz javnog života. Protivno principu istorijske istine, crnogorska istorija, kao neotuđivi dio svesrpske istorije, se krivotvoruje. Đukanovićeva vlast je priznala lažnu državu Kosovo, kršeći princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, na osnovu Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN. Državna zastava Crne Gore je krivotvorena istorijska crnogorska (srpska) ratna zastava. Crna Gora je, na neustavan način pristupila NATO paktu koji je nanio i nanosi nemjerljivo zlo srpskom narodu. Crnogorska Skupština je usvojila Rezolucije o „komunalnom genocidu“ u Srebrenici kojima se, implicitno, zaobilazno ali dovoljno jasno, srpskom narodu pripisuje karakter genocidnosti. Legitimnim i legalnim predstavnicima Srba, a na osnovu izbornih rezultata od 30.avgusta 2020.godine, ne dozvoljava se učešće u vlasti…

Krivotvorenjem prošlosti i „prilagođavanjem“ sadašnjosti stvaraju se nepremostive prepreke da Crna Gora bude demokratska, pravna, socijalno pravedna i ekonomski razvijena država.

Referendum je logična međufaza u kontinuiranom sprovođenju antisrpske, antipravoslavne, antiruske, euronatovske politike crnogorskih vlasti, protivno interesima države Crne Gore. Od 1998.godine, to jest, od Đukanovića do Abazovića, odnosno Milatovića Crna Gora je kolonija – „banana republika (država)“ zapadnih megakapitalista – vladara iz sjenke i njihovih glavnih ekspozitura – SAD, V. Britanije, EU i NATO pakta. Crna Gora im je važna i kao narkotranzitna destinacija CIA-e i NATO pakta. Međunarodni šverc duvana (pogotovo kad su proizvođači duvana američke kompanije) i narkotika nije moguć, ako to ne dozvole i kontrolišu američke tajne službe (CIA, prije svega) i NATO pakt. Na taj način, „pune“ svoje tajne, paralelne, „crne“ fondove za finansiranje subverzivnih operacija širom planete radi svrgavanja njima protivnih i nepokornih šefova država i vlada i drugih državnika i političara, kao i radi instaliranja njima lojalnih vlasti. Crnom Gorom upravljaju američke ambasadorke uz asistenciju britanskih koleginica.

Nužno je još jednom podsjetiti da su se, već krajem 90-tih godina 20.vijeka, obavještajne i bezbjednosne službe SAD (prije svega, CIA i FBI) i NATO pakta u potpunosti infiltrirale u Crnoj Gori, u sve važne segmente našeg državnog i društvenog života (Ministarstvo odbrane, Vojska CG, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, ANB, specijalne jedinice policije i dr.). Te službe su pod svoju kontrolu i zaštitu stavile i kriminalno – švercerske klanove u Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu i Metohiji, ostavljajući Milu Đukanoviću i Prvoj familiji znatan dio kriminalnog „kolača“, u zamjenu za lojalnost i zaštitu od krivičnog progona.

Foto; Printscreen

Euronatovski put Crne Gore podrazumijeva, prije svega, njeno članstvo u NATO paktu i Evropskoj uniji.

Šta je NATO pakt?

To je teroristička vojna organizacija i jedno od glavnih oružja zapadnih vladara iz sjenke, pod punom kontrolom SAD, koja je svojim „humanitarnim“ vojnim intervencijama, bez prethodne saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN (u SRJ, Libiji, Iraku, Avganistanu i drugdje širom planete) vršila čin agresije (najveći međunarodni kriminalni akt – zločin protiv mira) i masovne ratne zločine, prije svega, protiv civilnog stanovništva, upotrebom i zabranjenih sredstva borbe (bombi sa osiromašenim uranijumom i kasetnih bombi).

„Humanitarne“ intervencije nijesu bile u skladu, kako sa Poveljom UN („svjetskim Ustavom“), tako ni sa „NATO ustavom“ – Sjevernoatlantskim (Vašingtonskim) ugovorom.

SAD su najveći planetarni „utjerivači“ demokratije sredstvima za masovno uništenje. Njihovi državljani su najbrojniji počinioci genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, od Drugog svjetskog rata do dana današnjeg.

I, umjesto krivičnog procesuiranja odgovornih za monstruozne zločine tokom agresije na SRJ i na teritoriji Crne Gore, njena Skupština je, 2017.godine, ponajviše „zaslugom“ Mila Đukanovića, u retrogradnom istorijskom hodu i protivno volji većinskog državotvornog stanovništva (Srba i Crnogoraca koji govore srpskim jezikom), donijela neustavnu odluku o pristupanju Crne Gore NATO-u?!

Pixabay

Milo Đukanović je počinio najveću izdaju u crnogorskoj i svesrpskoj istoriji sa tragičnim geopolitičkim posledicama. Naime, neustavnim pristupanjem Crne Gore NATO paktu prekinuta je kopnena veza između, naše vjekovne zaštitnice, Rusije i srpskog državnog i etničkog prostora i zatvoren je obruč oko Srbije i Republike Srpske.
Time su crnogorska vlast i njene tajne službe postale su aktivni učesnici specijalnog, hibridnog, mrežnog (mrežnocentričnog) rata Zapada protiv Srbije, Republike Srpske i srpskoga naroda u cjelini, kao i protiv pravoslavlja i Rusije, a time i protiv interesa države Crne Gore.

Crnogorske vlasti su sa italijanskim potpisale i sporazum da njihova (natovska) avijacija pokriva naš vazdušni prostor, pa ispada da je NATO „humanitarno“ bombardovao Crnu Goru samo da bi bio čuvar njenog neba?!

Šta je Evropska unija?

To je marionetska, heterogena, a time i nestabilna, regionalna organizacija koja nema sopstvenu, izvornu, autentičnu spoljnu i bezbjednosnu politiku. Unija se nalazi pod punom kontrolom zapadnih megakapitalista – vladara iz sjenke. Ta kontrola se ostvaruje i preko glavnih menadžera (članova Evropske komisije, rukovodstva Evropske centralne banke i drugih funkcionera Unije) i najviše rangiranih državnika u državama – članicama.

Potpuni prekid odnosa Rusije i Zapada, povodom vojne intervencije u Ukrajini pokazao je da je i jedna moćna Njemačka, i kao članica EU i NATO pakta, u kolonijalnom položaju, odnosno da je pod punom kontrolom zapadnih megakapitalista. Naime, Njemačka je svoj ekonomski prosperitet zasnivala na jeftinom ruskom gasu koga je, pod pritiskom zapadnih vladara iz sjenke, samoubilački morala da se odrekne?!

Postavlja se, onda, logično pitanje: Ako moćna Njemačka ne može da ostvaruje svoje interese u EU i NATO paktu, kako to može malena Crna Gora?!

Da je EU globalistička ispostava potvrđuje i srpski filozof Mišo Kulić (1951):

„…korporacije ogromnom finansijskom i medijskom moći direktno utiču na izbor političkih elita, uglavnom skromno obrazovanih, ali zato bespogovorno poslušnih premijera, ministara, šefova država. Većina zapadnoevropskih lidera poslednje tri decenije su bili polaznici škole „Globalne vođe budućnosti“, kasnije preimenovane u „Mlade globalne vođe“ unutar (globalističkog) Svjetskog ekonomskog foruma Klausa Švaba…“

Klaus Švab, Foto: Printscreen YouTube

Evropska unija je logičan rezultat procesa regionalnih integracija radi ostvarenja neoliberalnih, globalističkih ciljeva zapadnih megakapitalista – vladara iz sjenke. Taj proces je planiran, organizovan i sprovođen odozgo, od strane njihovih produženih ruku – državnika, političara i stručnjaka, a ne odozdo, od strane legalnih i legitimnih predstavnika suverenih država. Evrointegracije, kao faza u procesu globalizacije, imaju za cilj i neutralisanje „pretjerane“ državne, nacionalne i političke raznolikosti, kao i stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora sa neutralisanom konkurencijom, nadnacionalnim zakonodavstvom, niskim porezima na profit i neometanom repatrijacijom profita u korist nadnacionalnih kompanija i banaka.

I novinar, istoričar i ekonomski istraživač Vilijam Engdal (Frederick William Engdahl) napisao je:

„Danas je EU poput čudovišta u ime kojeg bezlične birokrate odlučuju o svim aspektima naših života.“

Filip Kanlif (Philip Cunliffe), britanski univerzitetski profesor međunarodnih odnosa je, u januaru 2022.godine, između ostalog, kazao:

„Unutar EU Balkan je tek rezervoar jeftine imigracione radne snage i transportni koridor…BiH i Kosovo predstavljaju njene (EU) protektorate, dok je ostatak regiona sveden na status satelitskih država…EU je na silaznoj, a ne uzlaznoj putanji…EU će nastaviti lagano da trune…“

Kakav je odnos između EU i NATO pakta?

Od ukupno 27 članica EU, samo četiri nijesu članice NATO-a (Austrija, Kipar, Irska i Malta). Znači, najmoćnije i najuticajnije članice EU su istovremeno i članice Pakta, što je dokaz njihovog političkog i vojno-bezbjednosnog identiteta. EU = NATO.

Administracija i tajne službe SAD i V. Britanije, NATO pakt i Evropska unija su glavna sredstva za ostvarivanje geopolitičkih ciljeva zapadnih megakapitalista – vladara iz sjenke, u cilju potpunog ovladavanja planetom, stvaranjem unipolarnog totalitarnog društva. Po svojoj suštinskoj prirodi, ti ciljevi su antipravoslavni, antiruski, i antisrpski, jer podrazumijevaju narušavanje jedinstva pravoslavnih crkava, razaranje nacionalnih država, dijeljenje ruskih i srpskih etničkih i jezičkih prostora, te negiranje hrišćanskih, tradicionalnih porodičnih i duhovno kulturnih vrijednosti svih onih koji se suprotstavljaju globalizaciji.

Vodeći zapadni globalisti – megakapitalisti sprovode demontažu nacija i država, koja ima za cilj gubljenje nacionalnog identiteta, obezvređivanje moralnih standarda, gubitak povjerenja u sopstvenu istoriju, vjeru, tradiciju i kulturu i oktroisanje nove „religije“ u cilju ateizacije i debilizacije građana. Ljudi se utapaju (asimiluju) u bezoblično potrošačko stado u toru Orvelovog Velikog Brata, omamljeni „industrijom“ sporta i prizemne zabave.

Nekadašnji nezvanični portparol zapadne „duboke države“ Zbignjev Bžežinski je, još 1995.godine, kazao:

„Regionalizacija je u skladu sa planom Trilaterale…(koja dovodi) do ostvarenja cilja i stvaranja jedne svjetske vlade. Nacionalni suverenitet nije više održiv koncept.“

A Trilaterala je privatna organizacija megakapitalista, stvorena radi ostvarivanja bliskih odnosa između tri regiona: SAD, Evrope (EU) i Japana, „… u cilju… upravljanja svjetskom ekonomijom… (za) mirnu evoluciju globalnog sistema“.

Jedan od „očeva“ evrointegracija („Panevropski pokret“, 1922), austrijski političar i filozof Rihard fon Kudenhof – grof Kalergi (Richard von Condenhove – Kalergi, 1894-1972), u svom djelu „Praktični idealizam“ je napisao:

„…elita mora da eliminiše demokratiju – snagu naroda. Poslije toga predstoji joj uništavanje nacija kroz „miješanje etničkih grupa“, zamjenjujući bijelu rasu mješavinom rasa koja će biti lakša za kontrolisanje…“

Njemačka kancelarka Angela Merkel je, 2010.godine, dobila nagradu „Kudenhof – Kalergi“ za „izuzetna dostignuća“!

Pixabay

Ciljeve i suštinu evrointegracija precizno je objasnio general Šarl de Gol, potonji francuski predsjednik:

„Ono što se tu zapravo nudi je uspostavljanje nadnacionalne vlasti, formirane tajnim ortaklukom, vlasti koja nema ni demokratske osnove niti demokratsku odgovornost…(i stvaranje) multinacionalne imperije, sa vladom sastavljenom od apatrida, po mjeri tehnokratije…“

Neoliberalizam, kao politička religija ili ateistička teologija podrazumijeva preusmjeravanje od „države relativne socijalne pravde ka državi (koloniji) hronične nejednakosti“ u skladu sa principom „socijalnog minimalizma“. To podrazumjeva državu koja ne ometa, tobože, savršeni, „pravedni“, „gvozdeni zakon tržišta“ i u kojoj je zakonodavstvo prilagođeno interesima najbogatijih, dok je zaštita prava radnika i socijalno ugroženih građana svedena na minimum. Na taj način, jaz između bogatih i siromašnih građana i država se dramatično povećava, a društveno bogatstvo se izvlači i prenosi na Zapad.

Imperijalni cilj Zapada je i ostvarivanje neoliberalne hegemonije koja podrazumijeva uništavanje individualnosti čovjeka kao humanog, porodičnog, političkog, nacionalnog, državotvornog i religioznog bića, te njegovo „oslobađanje“ od privatne svojine i realnog novca. To bi bio novi robovlasnički sistem sveopšte kontrole informacija, tokova elektronskog novca (digitalne valute) i ponašanja pojedinaca pomoću audio – vizuelnih sredstava praćenja i prisluškivanja i društvenih mreža.

I poslije raspada SSSR-a, zapadni megakapitalisti, prije svega preko vlasti i tajnih službi SAD i V. Britanije, EU i NATO pakta vode neprekidni, agresivni, hibridni, mrežnocentrični rat protiv Rusije. Ova država je na udaru Zapada, jer je glavni globalni branič ljudskih, porodičnih, pravoslavnih (hrišćanskih), nacionalnih i državotvornih vrijednosti od sveopšte zapadne dehumanizacije i debilizacije. Duže od dvije decenije na sceni je sveopšti neoružani rat („meka“ agresija) Zapada protiv Rusije, Ruske pravoslavne crkve, Kine, ali i protiv Srbije i srpskoga naroda u cjelini.

Švedski filozof i univerzitetski profesor Gunar Bjornson je kazao da „proces evropskih integracija je od početka koordinirala CIA radi stvaranja antiruskog geopolitičkog bloka u Evropi“.

Podsjetimo se riječi Zbignjeva Bžežinskog da je „Balkan potencijalna geopolitička nagrada u borbi za evropsku (zapadnu) supremaciju“. A jedan od glavnih zagovornika tzv. Novog svjetskog poretka Džordž Soroš je, neposredno nakon okončanja NATO agresije na SRJ, kazao da „Balkan ne smije da se rekonstruiše na osnovu nacionalnih država“. Države na Balkanu, odnosno „marionetske mikro tvorevine“, po njemu treba staviti pod protektorat EU koja je „dužna da razvije svoj kišobran nad cijelim regionom“. I to u uslovima „moćnog vojnog prisustva NATO-a“ (Morton Abramovic, 1933, američki diplomata i direktor krovne „nevladine“ organizacije SAD – Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED)).

Plan „Roots“ (Korijeni), iz 1997.godine, koji je razradila CIA, pokazuje da su ciljevi agresije na SRJ, između ostalih, bili i „Uništiti Jugoslaviju gubitkom Kosova, Crne Gore i Vojvodine“ i „Otcijepiti Crnu Goru od Srbije, njenog jedinog preostalog izlaza na Jadransko more…“!

A supporter kisses a huge poster of Slobodan Milosevic in headquarters of pro-Milosevic support group "Freedom", in Belgrade, Saturday, March 11, 2006. Slobodan Milosevic, former Serbian and Yugoslav president indicted with war crimes, was found dead in his prison cell at the U.N. war crimes tribunal in The Hague,Saturday, March 11 2006, Belgrade's B-92 and Serbia's state radio said. A Serbian government official and United Nation's war crimes prosecution official in the Dutch capoital, speaking on condition of anonymity because they were not entitled to speak to the media, confirmed the report to the Associated Press. (AP Photo/Srdjan Ilic)
Bivši predsednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Miloševića. Foto: Srđan Ilić

Ponovo naglašavam da su srpstvo, pravoslavlje i pokroviteljstvo Rusije prirodna obilježja crnogorstva i glavni faktori očuvanja teritorijalne cjelovitosti Crne Gore. Bez srpskih i pravoslavnih temelja nema ni crnogorstva, ni Crnogoraca!

Mora se imati u vidu i da je Zapad glavni sponzor islamskog i albanskog integralizma na Balkanu i cijepanja srpskog etničkog prostora, te ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti Crne Gore i Srbije, kao i opstanka Republike Srpske. Cilj je i da se Rusija trajno spriječi da ima uticaj na javnu politiku na Balkanu.

Jednostranim prekidom prijateljskih odnosa sa Rusijom i neustavnim pristupanjem NATO paktu, crnogorske vlasti više nemaju efikasan državni mehanizam suprotstavljanja puzajućem albanskom, islamskom i hrvatskom integralizmu na štetu teritorijalnog integriteta Crne Gore.

Pada u oči, nažalost, da i srpske i prosrpske partije u Crnoj Gori, sa sve manje javnog kritičkog odnosa, prihvataju, kao nesporno, članstvo naše države u NATO paktu, zločinačkoj i terorističkoj organizaciji koja je nanijela nemjerljivo zlo Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, a, prije svega, srpskom narodu. Što se sukob Rusije i Zapada više produbljava, to su i legalni i legitimni predstavnici Srba („malih Rusa“), za Zapad nepoželjni u Vladi Crne Gore, a i u Parlamentu bi ih trebalo svesti na simboličnu brojku.

Srbi i Crnogorci koji govorite srpskim jezikom, osvijestimo se i glasajmo za one koji će zastupati naše i istinske interese države Crne Gore, a ne kolonijalne interese Zapada! Poštujmo amanet Svetog Petra Cetinjskog: „Moli se Bogu i drži se Rusije!“

Milan Gajović, diplomirani pravnik sa advokatskim ispitom i diplomirani ekonomista, iz Podgorice, 23.maj 2023.godine

0 0 glasovi
Glasanje za članke

Ostavite komentar

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare