DEFICIT budžeta Srbije za samo pet meseci gotovo 100 MILIJARDI

Izvor:
Beta

U Srbiji je za pet meseci ove godine ostvaren deficit republičkog budžeta od 99,8 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

U periodu januar – maj prihodi su ostvareni u iznosu od 533,8 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 633,6 milijardi dinara.

U maju je ostvaren deficit u iznosu od 59,5 milijardi dinara.

Dodaje se da su takođe u maju naplaćeni prihodi u iznosu od 106,5 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 92,9 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 47,5 milijardi dinara i akciza u iznosu od 23,3 milijarde dinara.

Istovremeno, neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 13,2 milijarde dinara, a priliv donacija u maju iznosio je 0,4 milijarde dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 166 milijardi dinara.

Kako je precizirano, rashodi za zaposlene, u maju, su iznosili 27,2 milijarde dinara, subvencije su isplaćene u iznosu od 27,7 milijardi dinara, ostali tekući rashodi 25,2 milijarde dinara (sa obe kategorije je isplaćena direktna pomoć privredi i stanovništvu u okviru novog paketa mera za borbu protiv efekata pandemije), kapitalni izdaci 23,8 milijardi dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 11,2 milijarde dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar – maj, ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 66,1 milijardu dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 4,8 milijarde dinara.

Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit u iznosu od 120,1 milijardu dinara.

POSLEDNJE OBJAVLJENO

Ostavite komentar