Linglongu data saglasnost za izgradnju dela fabrike: Vodosnabdevanje objekta iz GRADSKE VODOVODNE MREŽE

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine saopštio je da je doneo rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa “Linglong” sa pratećim infrastrukturnim objektima u industrijskoj zoni u Zrenjaninu. Kako se, između ostalog, navodi u obrazloženju koje je potpisao vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretarijata Nemanja Erceg, proizvodni pogoni za proizvodnju pneumatika nisu predmet ovog zahteva.

Proizvodni program tog projekta predviđa „izradu sirovih gumenih traka na bazi kaučuka opšte namene i na bazi butil-kaučuka, u objektu će se smestiti devet proizvodnih linija miksera, a planirana je i izgradnja skladišta opasnog i neopasnog otpada“.

Navodi se i da će emiteri zagađujućih materija u vazduh, iz oba objekta miksera, odnosno iz proizvodnih i iz pomoćnih procesa, biti opremljeni sistemima za smanjenje zagađenja, a za potrebe rada postrojenja miksera predviđena je potrošnja prirodnog gasa.

Vodosnabdevanje objekta za sanitarne, protivpožarne i tehnološke potrebe obezbediće se iz gradske vodovodne mreže, a ukoliko tehnološke potrebe za vodom budu prevazilazile mogućnost snabdevanja iz gradskog vodovoda, bušiće se bunar.

U obrazloženju sekretarijata navodi se i da će se otpadne vode sa lokacije odvoditi zasebnim kanalizacionim mrežama za atmosferske vode, sanitarno-fekalne i tehnološke otpadne vode za koje je predviđen predtretman izgradnjom uređaja za primarno prečišćavanje otpadnih voda.

Ukazuje se i da su za vreme trajanja javnog uvida mišljenje o Studiji dostavila tri udruženja građana: Most na suvom, RERI i Zrenjaninska omladinska organizacija, kao i 98 građana.

U svim dostavljenim mišljenjima iznosi se ukupno 289 primedbi na projekat i Studiju, a najveću zabrinutost građani su iskazali u vezi sa zaštitom vazduha i monitoringom kvaliteta vazduha (89 primedbi), uticajem projekta na vodosnabdevanje (36), prečišćavanje otpadne vode i zagađenje površinskih i podzemnih voda (24), uticaj na zdravlje stanovništva (22 primedbe).

Građani su iskazali nezadovoljstvo sadržajem Studije i načinom vođenja procedure, a deo zainteresovanih smatra da je ugroženost Carske bare nakon izgradnje fabrike „neupitna“ i iskazuju sumnju u mogućnost sprovođenja adekvatnog monitoringa biljnog i životinjskog sveta u ovom zaštićenom području.

Tehnička komisija za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje miksera za proizvodnju gume zaključila je da ona odgovara sadržaju propisanom Zakonom.

Komisija je analizirala i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija kao i zainteresovane javnosti, dostavljenih u toku javnog uvida i ocenila da svi odgovori obrađivača studije koji pojašnjavaju određene nejasnoće moraju biti integrisani u dopunjenu i izmenjenu Studiju o proceni uticaja.

Nosilac projekta Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, dužan je da se u svemu pridržava mera zaštite i propisano je da, ukoliko u roku od dve godine od dana prijema ove saglasnosti ne pristupi realizaciji projekta, nadležni organ može doneti odluku o izradi nove Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili ažuriranju postojeće.

Linglong u radnoj zoni „Jugoistok II-A“ u Zrenjaninu gradi kompleks proizvodnih objekata za proizvodnju pneumatika na oko 97 hektara i kako je prilikom polaganja kamena temeljca rečeno, fabrika će proizvoditi 13 miliona guma godišnje, zaposliće 1.200 radnika, a u nju će biti uloženo 800 miliona evra.

 

0 0 glasovi
Glasanje za članke

Ostavite komentar

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare