Transparentnost: Ministarstvo privrede pokazalo zavidan stepen nepoznavanja zakona

Izvor:

Ministarstvo privrede nanelo je novi udar pravnom sistemu i poretku u Srbiji pokušajem da prikaže da osobe kojima je istekao mandat vršioca dužnosti direktora javnih preduzeća i dalje zakonito obavljaju te funkcije, saopštila je Transparentnost Srbije.

U izveštaju sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Ministarstvo privrede je ustvrdilo da Registrator (APR) ne može automatski da briše podatke o licima ovlašćenim za zastupanje javnih preduzeća nakon što im istekne period na koji su imenovani (prestanak mandata).

Ministarstvo tvrdi da mandat ne prestaje po sili zakona, već je neophodno doneti rešenje o razrešenju – navodi se u saopštenju i dodaje da je Transparentnost predlagala da se zakonom izričito propiše brisanje podataka po automatizmu.

Javno saopštenim stavom da je za prestanak funkcije v. d. direktora javnog preduzeća neophodno da “nadležni organ donese akt o razrešenju, imajući u vidu da ne postoji zakonska odredba kojom je predviđeno da ta funkcija prestaje po sili zakona (ex lege) istekom propisanog roka”, Ministarstvo privrede je pokazalo zavidan stepen nepoznavanja Zakona o javnim preduzećima, koji je ono izradilo i čiju primenu je dužno da nadzire, navodi seu saopštenju.

– Zakon izričito propisuje da mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. U takvim slučajevima Ministarstvo je u obavezi da utvrdi da se javnim preduzećima upravlja nezakonito. Da je zakonodavac želeo da mandat vršioca dužnosti traje do imenovanja novog direktora ili v.d. direktora, onda bi tako i propisao, a ne bi ograničio maksimalno trajanje mandata – kažu u Transparentnosti i ukazuju da bi kad bi se to tumačenje primenjivalo, „mandat predsednika Republike ili sudija Ustavnog suda prestao tek donošenjem rešenja o razrešenju nakon isteka mandata a ne, kako Ustav i zakoni garantuju, istekom vremena na koje su izabrani“.

Prema poslednjem istraživanju Transparentnosti, od 34 preduzeća na koja se primenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima o izboru direktora, samo njih osam ima direktora izabranog na konkursu, u 18 su na čelu osobe kojima je istekao mandat v. d. direktora, u tri su v. d. direktori u zakonitom roku, dok su u ostalim na čelu osobe postavljene bez konkursa ili je nemoguće utvrditi ko je i od kada direktor.

Sudska praksa protiv Ministarstva

Prvi osnovni sud u Beogradu 2019. godine uveo je u sudsku praksu presudu prema kojoj je “… na osnovu člana 52 stav 2 Zakona o javnim preduzećima, koji precizira da v. d. status mora da prestane nakon dva mandata od šest meseci… Miri Petrović (v. d. direktora JP “Pošta Srbije“) taj status istekao“, a da su “rešenja kojima su grupi radnika izdate tromesečne suspenzije sa posla, po kojima im je isplaćivana i zarada u visini od trećine osnovne plate, poništena, jer su, kako navodi sud, doneta od neovlašćenog lica“, podseća Transparentnost Srbije.

0 0 glasovi
Glasanje za članke

Ostavite komentar

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare